O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 271

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zatel splnilo a podle nových směrnic i překročilo, neboť sledovaná návštěvnost u preferovaných filmů činila 25,2 %. Tržby kina v tomto roce činily 410.138,90 Kč a průměrný počet diváků na jedno představení činil 170. Dobrá úroveň návštěvnosti je jak na českých i na sovětských filmech. U českých titulů tomu přispívá současná nabídka naší produkce (Vesničko má středisková, Pavučina, Proč?... ), u sovětské produkce výběr zajímavějších filmů pro děti a mládež a také dobrá spolupráce KPSF s odbočkami SČSP. V Měsíci přátelství se pravidelně uskutečňuje Dětský filmový festival pod patronací odboček SČSP, které dotují dárky a knižní ceny na vyhlášenou výtvarnou soutěž. Filmový klub uskutečnil od ledna do června 1987 12 představení s celkovou návštěvností 609 diváků, od září do prosince 1987 uskutečnil 9 představení s návštěvností 781 diváků. Do filmového klubu je přihlášeno 210 členů. Lektorem i v tomto roce zůstal PhDr. Josef Chalupa. V tomto roce se rovněž uskutečnilo 22 mimořádných školních představení s návštěvností 6.178 diváků. Novou formou aktuálního využití filmového umění se staly „Hovory s mládeží“, které využily nabídky závažných filmových titulu (4 filmy). Další novou formou využití filmu – tentokrát pro starší spoluobčany se stala filmová představení pro důchodce, která se konají 1x za čtvrt roku a to pod patronací Měst NV – SPOZ a nově utvořeného Klubu důchodců. V roce 1987 se neprováděly větší opravy budovy kina, neboť vedení kina počítá s rekonstrukcí celé budovy. Byly provedeny pouze menší opravy na základě elektrorevize, opravy okapů a střechy, malování vestibulu, přísálí a šatny. Velkou plánovanou opravou (14.404 Kčs) byla montáž nových promítacích strojů MO 5 s automatickým prolínáním, která byla provedena v měsíci květnu.

Školství

Mateřské školy Síť mateřských škol v působnosti Měst NV v Novém Městě na Moravě je dobudována a stávající kapacita stačí pokrýt požadavky na umístění dětí do mateřských škol. Ve správním celku města je celkem 11 mateřských škol, z nichž pět, t. j. 45, 5 % je ve správě podniků, závodů a JZD. Měst NV je provozovatelem v těchto mateřských školách: Radnická, Křídla, Olešná, Radňovice, Zubří. MŠ Drobného spravuje k. p. UD D. Rožínka i Monseova – n. p. Sport, Žďárská – k. p. Chirana, Pohledec – Jm SL; Slavkovice JZD ČSLA Vzlet. Celkem bylo v roce 1987 v mateřských školách 20 tříd, 506 dětí, 39 pedagogických pracovníků, 26 provozních pracovníků. MŠ v Nové Vsi nebyla v provozu z důvodu prováděných oprav – přístavby. Děti z Nové Vsi byly umístěny v MŠ Slavkovice, kde byla volná kapacita. V provozu zůstala školní jídelna v Nové Vsi k zajištění stravování žáků základní školy. V průběhu

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 1. ZŠ šk. rok 2011/2012