O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 270

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1. ledna 1988 pro návštěvníky uzavřeno. V roce 1987 se též podařilo zajistit statický průzkum objektu, který započne v 1. čtvrtletí příštího roku. Podle předběžného vyjádření Geoindustrie Třebíč, bude třeba v případě závažnější závady vyklidit celý objekt. V tomto roce činila návštěvnost expozice HM (mimo výstavy) 14. 383 návštěvníků, z toho školní výpravy 5. 350, tržby 23.117 Kč. Pokles ovlivnilo uzavření Horáckého muzea v době stěhování sbírek a zejména při odpojení havarijní elektroinstalace v 1. poschodí budovy.

Městská knihovna V průběhu roku 1987 bylo do přírůstkového seznamu zapsáno celkem 2. 714 svazků knih, z toho 734 svazků naučné literatury, 1.169 beletrie a 811 pro mládež. Bylo též zakoupeno 6 gramofonových desek. Pro účely městské knihovny zůstalo 1.024 svazků, ostatní byly rozvezeny do knihoven metodických obvodů. Z fondu městské knihovny bylo odepsáno celkem 540 svazků. Jednalo se o aktualizace, ztráty a knihy zužité. Čítárna odebírá 91 titulů novin a časopisů. Nepodařilo se zajistit dodávání povinného výtisku publikací vydaných v Novém Městě na Moravě. Knihovna sama musí tyto publikace zjišťovat a obstarávat. Jsou nutné pro doplňování oddílů regionální literatury. Při práci se čtenářem jsou poskytovány diferencované služby, zámluvní služba lektorům, studujícím všech typů politického vzdělávání a různých typů škol. Městská knihovna registrovala v roce 1987 80.594 výpujček knih a časopisů tj. 9,9 výpujček na jednoho obyvatele. Počet čtenářů Mě K byl 1.730, což je 21,3 % z počtu obyvatel. Počet návštěvníků MěK byl 18.636, z toho v čítárně 2.568. V průběhu roku bylo uskutečněno celkem 106 besed, 4 soutěže pro školní mládež a instalováno 126 výstavek. Pro školní rozhlas byla zpracována relace Březen – Měsíc knihy. V rámci festivalů sovětských filmů byla v místním kině uskutečněna po 3 večery prodejní výstavka literatury objednané ze sovětských knih v Brně. Čtenářský kroužek Mě K se zúčastnil zájezdu do Kralic a Lidic.

Městské kino V roce 1987 uskutečnilo městské kino celkem 250 filmových titulů, což souhrnně představilo 557 filmových představení. Podle produkce bylo 147 filmů československých, 105 z SSSR, 40 ze států lidově demokratických a 265 filmů z nesocialistických zemí. Plán návštěvnosti byl stanoven na 95.000 diváků, skutečná návštěvnost činila 94.745 diváků. V roce 1987 byl stanoven plán nově tzv. P“ (preferovaných) filmů a to 10 % z celkové návštěvnosti. Novoměstské kino tento ukaza-

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 1. ZŠ šk. rok 2011/2012