O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

 • Přepis novoměstské kroniky

  Vážení návštěvníci děkujeme,
  za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 27

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

I. Úvod

Rok 1984 byl rokem významných událostí a to jak světových, tak i domácích.

Mezi nejvýznamnější světové události roku bezesporu patřil návrh zemí Varšavské smlouvy, které předložily státům NATO návrh na odstranění chemických zbraní z Evropy, m. j. uspořádat v roce 1984 setkání zplnomocněných představitelů obou stran k předběžné výměně názorů na tento problém. Sovětská vláda navrhla vládě USA zahájit v září 1984 ve Vídni rozhovory o odvrácení militarizace kosmu a v den zahájení rozhovorů zastavit zbrojení v kosmu. Vláda USA odmítla návrh na zastavení zbrojení v kosmu a tím torpédovala vídeňské rozhovory. Dne 9. února zemřel generální tajemník ÚV KSS a předseda prezídia Nejvyššího sovětu SSSR Jurij Andropov. Novým generálním tajemníkem ÚV KSSS byl zvolen Konstantin Černěnko. Na úseku sportovním sledovala sportovní veřejnost zimní olympijské hry v Sarajevu a letní olympijské hry v Los Angeles, kterých se však nezúčastnili sportovci z většiny socialistických zemí.

Z nejvýznamnějších domácích událostí na sebe nejvíce poutaly pozornost oslavy 40. výročí Slovenského národního povstání, oslavy 35. výročí založení Pionýrské organizace SSM a zahájení nácviku Československé spartakiády 1985.

Kronikářský zápis událostí našeho města roku 1984 má tyto části:

 1. Úvod

 2. Činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě

 3. Veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí, hodnocení celoměstského závazku

 4. Činnost na úseku kulturním, školství, organizace NF

 5. Tělovýchova a sport, zdravotnictví

 6. Obyvatelstvo

 7. Požární zásahy

 8. Výstavba města

 9. Místní části

 10. Počasí

 

II. Činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě

Novou formou spolupráce mezi městským národním výborem, závody a podniky ve městě bylo ustavení a činnost rady ředitelů, do jejíhož čela byl zvolen ředitel Uranového průmyslu, závodu IV. Nové Město na Moravě s. ing. Otakar Huspeka. Je jistě správné úzce spolupracovat na všech úsecích činnosti s podniky, které mají sídlo v našem městě. Tím bude možné ještě ve větším rozsahu splnit úkoly nejen tohoto roku, ale i let dalších. Městský národní výbor tak získal významné pomocníky hlavně

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová