O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 269

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Po delších jednáních se podařilo zajistit, aby HGVU zastupoval v jednáních s projektantem a stavebními firmami podnik Stavoinvesta Brno. S jeho pomocí byla zajištěna stavební firma Ingstav, závod Třebíč, která do července provedla v jižním křídle zámku vrty vnitřních i vnějších zdí, chemickou a hydrostatickou injektáž, zpevnění klenby a torkretáž. Východní křídlo, které bylo v minulosti nepravidelně využíváno k výstavním účelům, zůstalo v roce 1987 zavřeno, neboť se nachází ve stavebním pásmu. V tomto roce rovněž probíhala neúspěšná jednání o uvolnění prostor v areálu budovy, používaných Jm SL a SOUL. Nebyl uvolněn ani žádný ze soukromých bytů

Horácké muzeum V expoziční a výstavní činnosti bylo provedeno v roce 1987 zpracování úvodního scénáře připravované etnografické expozice „ Čas generací “ o rozsahu 57 stran a zajištění jeho oponentury. Úvodní scénář rozpracoval ideový námět expozice včetně soupisu exponátů, jejich rozměrů a úvodních textů. V Mě KS Žďar n/S, byla uspořádána výstava Horácká lidová výšivka ve dnech 4. 12. 87 až 9. 1. 1988. V evidenci Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě je 7.368 inventárních čísel. Výzkumná činnost se zaměřila na doplňkový výzkum lidové výroby pro přípravu expozice. 51 sbírek pro výstavu lidové výšivky bylo konzervováno. V kulturně-výchovné činnosti bylo uskutečněno 12 akcí s účastí 619 návštěvníků, z toho bylo 367 dětí a mládeže. Převládaly akce o lidové kultuře regionu – celkem 8: (Velikonoce na Horácku, 2x Vánoce na Horácku, 3x Horácko a jeho lid, 3x pro historický kroužek ZŠ Bobrová, ČSŽ – 2x N. Město a 1x Sněžné, Klub důchodců, SOUL, škola v přírodě Studnice – 2x. Politické akce: celkem 4 – Sovětská střední Asie – k výročí VŘSR, revoluční tradice města, 2x partyzánské hnutí na Novoměstsku /pro brané kurzy gymnázia/ - 2 besedy pro školní mládež. V oblasti publikační činnosti provedlo HM reedici katalogu Horácká lidová výšivka, články v Novoměstském zpravodaji, zpravodaji Žďár, v musejním zpravodaji. Metodická činnost byla realizována ve zpracování pěti oponentských posudků SOČ studentů gymnázia. Z prověrky VLK vyplynuly pro HM v tomto roce tyto úkoly: Provést likvidaci nevyhovujícího depozitáře na půdě s výjimkou části předmětů z vybavení zámku, pro které HGVU nemá skladovací prostory. Dřevěné předměty z půdy byly před přestěhováním do zámku ve V. Meziříčí ošetřeny proti červotoči v radiační komoře v Roztokách u Prahy. Pro havarijní stav elektroinstalace bylo odpojeno osvětlení v 1. poschodí, což při oblačném počasí znesnadňovalo prohlídku expozice a v zimním období ji prakticky znemožnilo, při čemž byla ohrožena i bezpečnost návštěvníků. Vzhledem k rekonstrukci objektu bylo provedeno náhradní osvětlení pouze pro kancelář a expozice v 1. patře bude od

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 1. ZŠ šk. rok 2011/2012