O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 268

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

c) Finanční zajištění provozu

Sdružené podniky splnily své závazky vůči MKD beze zbytku v oblasti provozu i činnosti (celkem 949 tis. Kčs). Dotaci na činnost poskytl Měst NV v plánované výši 170 tis Kčs. Vlastní příjmy (298 tis. Kčs) byly splněny na 96,1 % což představovalo o 12 tis Kčs méně, než uvažoval rozpočet. Neplnění vzniklo u vstupného na divadla a koncerty a bylo vyvažováno úsporou v položce ostatních služeb (faktury za kulturní pořady). Návštěvnost kulturních akcí celkově poklesla. Nepodařilo se vyprodat ani jediný z koncertů populární hudby pro starší generaci (např. K. Zich, skupina Javory, Wabi Daněk apod.). Pro naprostý nezájem byl např. odřeknut kocert skupiny Fešáci. Rozpočet za 1,420 tis. Kčs byl čerpán ve výši 1,407 tis. t. j. s úsporou 13 tis. Kčs. Byl zajištěn nákup prken na opravu jevištní podlahy (18 tis. Kčs), náhradní díly na GO topení (60 tis. Kčs), gen. oprava klavíru (14 tis. Kčs), čištění koberců (7 tis. Kčs). Fotokroužku byl zakoupen nový fotopřístroj Praktica, skupině Kamzas nové mikrofony. Divadelní technika dodala praktikáble (17 tis. Kčs), byly dokoupeny čalouněné židle (18 tis. Kčs), šicí stroj pro kurs šití, psací stroj Robotron, pět školních tabulí, hudební nástroje pro dechovku, nový koberec do gobelínového salonku a vinárny (45 tis. Kčs), průmyslový vysavač a vybavení údržbářské dílny.

 

Horácká galerie výtvarných umění

V roce 1987 připravila HGVU ve svých prostorách celkem 6 výstav: Anna Poustová – grafika, malba na skle, olejomalba, od 14. 12. 1986 do 1. 2. 1987, 1000 návštěvníků; Julius Mařák a jeho žáci – převzata z VČG Pardubice, od 10. 2. do 5. 4. 1987, 3 600 návštěvníků; František Tichý – grafika, obrazy; od 14. 4. do 31. 5. 1987, 3 100 návštěvníků; Oldřich Blažiček – výběr z díla; od 6. 6. do 30. 8. 1987, 7 700 návštěvníků; Josef Klimeš – sochy, plastiky, od 3. 9. do 25. 10. 1987, 1 210 návštěvníků, Miroslav Roštínský – výběr z díla, 8. 11. – 3. 1. 1988, 1 350 návštěvníků.

K 31. prosinci 1987 vlastnila HGVU celkem 2260 výtvarných děl, z toho 675 obrazů, 585 plastik, 989 grafických listů a kreseb, 11 fotografií. Přírůstek roku 1987 činil 300 kusů uměleckých děl. K nejvýznamnějším přírůstkům sledovaného období patřila pozůstalost nár.um. V. Makovského, kterou se po zdlouhavých jednáních podařilo převzít od KSSPPOP v Brně. Z vlastních akvizic stojí za zmínku především několik významných děl B. Laciny. A. Poustová věnovala galerii zajímavý soubor grafik. V průběhu roku proběhla v HGVU revize a kategorizace sbírek.

Ve spolupráci s LŠU byl připraven vzpomínkový večer věnovaný 250. výročí narození J. Myslivečka. Vzhledem k ohlasu plánuje HGVU podobné akce i do budoucna. Spolupráci s místním kinem doložily např. večer filmů o Vysočině a o umění režiséra K. Jurečka.

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 1. ZŠ 2011/2012