O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 267

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

připraveny anekdotické scénky pro vystoupení na oslavách MDŽ (byly uvedeny 3 x). Koncem dubna bylo započato s nastudováním detektivní frašky „Počestný dům“ – premiéra byla 18. prosince 1987 s účastí 220 návštěvníků. V červnu začal soubor filmovat komedii „Člověk neandrtálský na černobílý materiál 16 mm.
- Pěvecký soubor Smetana - pravidelně se scházel každé úterý. Od počátku roku pracoval na přípravách „ Jarního koncertu
. Ve spolupráci se složkami NF v Ostrově n/Osl. uskutečnil vystoupení s účastí 400 osob, v březnu vystupoval v SKP v Žďáře nad Sázavou. V prosinci uskutečnil ve velkém sále MKD v Novém Městě na Moravě „Novoroční koncert. Soubor se rovněž podílí v rámci akcí SPOZ při smutečních obřadech.
- Výtvarné studio mladých – kromě letních měsíců se schází každý pátek. Nejlepší členové měli možnost vystavovat svoje práce v  1. poschodí budovy MKD. V měsíci říjnu uskutečnili společnou výstavu prací (návštěvnost cca. 200 osob).
- Rocková skupina Kamzas – hlavní náplní činnosti byly většinou produkce na tanečních zábavách (25 produkcí). Hrála rovněž na třech plesech a dvě vystoupení pro PO II. ZŠ v Novém Městě na Moravě provedli zdarma. Zdarma také hráli na vánočním dětském karnevalu. V rámci letní aktivity bylo třeba kladně hodnotit její vystoupení na pionýrských táborech. Svoji celoroční činnost zakončila skupina svým vystoupením na silvestrovské zábavě hotelu SKI.
- Taneční orchestr „Studio K – 10
– soubor uskutečnil celkem 95 vystoupení. V měsíci dubnu zajišťoval hudební doprovod při okresní soutěži začínajících zpěváků. Během roku orchestr zpříjemňoval pobyt rekreantům v zotavovnách na Sykovci, Medlově, ve vinárně hotelu SKI. Taneční večer na terase budovy MKD odehrál orchestr zdarma.
- Dechová hudba – členové se v průběhu roku scházeli každé pondělí pod vedením L. Kirchnera. V průběhu roku vystupovala dechovka na veřejně politických akcích (Zlatá lyže, oslavy 1. a 9. května, oslavy 70. výročí VŘSR aj.).
- Klub filatelistů – scházel se po celý rok dvakrát měsíčně v počtu 34 členů. Náplní schůzek byl odběr nově vydaných známek, vzájemná výměna ev. výměna zásilkovou službou, diskuse před vydáním nových známek, výměna katalogů a pod.
- Kroužek paličkování, vyšívání a drhání – byl založen v říjnu letošního roku a ke konci roku měl 11 členů. Pracuje pod vedením J. Macháčkové. Kroužek plánuje na příští rok výstavku svých prací.
- Klub důchodců – byl založen v dubnu 1987 a od té doby se pravidelně scházel. Klub vede čtyřčlenná rada, která své členy informuje prostřednictvím vývěsní skříňky na Komenského náměstí. Klub pracuje samostatně. Prostřednictvím MKD jsou pro klub sjednávány kulturní programy, jak z oblasti ZUČ, tak i profesionálních divadel.

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 1. ZŠ 2011/2012