O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 266

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lasti vážné hudby se okruh návštěvníků stabilizoval v průměru na 45 osob. Jedná se však o stále stejné starší občany, jejichž řady se přes veškerou snahu nedaří rozšířit, zvláště o mládež. K velmi zdařilým pořadům patřily literárně hudební pásma, ve kterých je hudba doplněna vhodnou poesií, např. pořad „ Odkud přichází hudba“ s G. Vránovou.

c/ Úsek mimoškolního vzdělávání a výchovy V letošním roce byly uspořádány tyto besedy a přednášky: Výchova k rodičovství s MUDr. Šimkovou, Pěstování bylinek a jejich použití, Manželství a rodina ve světle práva, Chov králíků, Nebezpečí drogové závislosti, Toxikománie, Antikoncepce, Výchova k rodičovství, Psychologie a fyziologie dospívání, Touha po sexuálním životě, Pohlavní onemocnění, Kriminalita, narkomanie, toxikománie, přednáška pro chovatele drobného zvířectva, beseda o CHKO Žďárské vrchy, Horolezectví, Horácko a jeho lid, O SSSR, Krásy Ameriky, Současná mezinárodní situace, Kosmetika, Povídání o Sibiři, Biologie člověka, Beseda o hudbě, Beseda o knize, Expedice Shlivling, Předmanželská výchova, Životospráva ve stáří, Život v rodině s diabetikem. Úsek též spolupracoval na školeních OBP a PO a na školení pro svářeče. Celkem bylo uspořádáno 37 přednášek a besed s účastí 2.567 osob. Společně s Měst NV bylo uspořádáno pět tzv. Hovorů s mládeží na kterých se zúčastnilo 760 osob. I v tomto roce probíhala na MKD výuka v kursech němčiny pro děti – začátečníky a pokročilé, angličtina pro začátečníky a pokročilé, pět kursů šití pro začátečníky i pokročilé, dva kursy výtvarné výchovy, hudební kursy – flétny, klavíru, harmoniky, kurs společenského chování a tance. Celkem se v těchto kursech vzdělávalo 253 osob.

d / úsek zájmové umělecké činnosti V roce 1987 bylo realizováno 139 akcí ve kterých se angažovalo 122 osob s návštěvou 10.564 občanů a mládeže. Při MKD pracovaly v tomto roce tyto soubory a kroužky: - Fotokroužek - členové i nadále zajišťovali fotodokumentaci různých výročí roku, zhotovovali fotografie pro potřeby redakční rady Novoměstského zpravodaje. U příležitosti 70. výročí VŘSR uspořádali výstavu svých prací ve vestibulu budovy MKD. - Divadelní soubor – schází se pravidelně každé pondělí a čtvrtek. V 1. čtvrtletí pracoval ještě na opakování představení „ Muž, žena a čas“. Pro klub důchodců byla uvedena repríza pásma ke 150. Výročí K. H. Máchy. Nově byly

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 1. ZŠ 2011/2012