O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 265

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

s dostatečným časovým předstihem. Propagační úsek se též podílel na vytváření prací pro potřeby občanských výboru Měst NV. Vytvořil panely i dekorace pro divadelní představení divadelního kroužku MKD a pro dramatický soubor k pásmu o K. H. Máchovi. Provedl instalaci výstav v prostorách MKD, obrazy - Polanský, Sýkora, Hamák; Výtvarné studio mladých, fotografie fotokroužku MKD, výkresy žáků ZŠ k výročí Lidic a pod. Úsek vytvořil řadu věcí pro SPOZ Měst NV, Klub důchodců, zabezpečoval smuteční výzdobu k sedmi občanským pohřbům, konaným ve vestibulu MKD. Významnou a nezastupitelnou měrou se podílel na vydávání Novoměstského zpravodaje, Mil. Dvořák - schůze red. rady, návrhy a provedení štočků, styk s tiskárnami, vytváření maket, zadávání do tisku, korektura, odběr hotových tiskovin). Mimo vlastní grafické, výtvarné a výzdobové práce zajišťují oba pracovníci rovněž objednávky a nákupy materiálu, jeho skladování a evidenci, nutnou administrativu, měsíční výkazy prací apod. Pro prostory úseku není přidělena uklízečka, takže pracovníci si zabezpečují vlastními silami i úklid pracovních prostor. Pracovištěm propagačního úseku jsou i nadále tři místnosti v budově Technických služeb města.

 

b) úsek programů

V roce 1987 bylo v MKD uskutečněno 51 profesionálních pořadů s účastí 8.100 osob. Programová činnost byla plánovaná s maximální snahou uspokojit požadavky především novoměstské mládeže. Mládež dávala přednost koncertům rockové hudby, která je v součastné době velmi populární a právě s touto tzv. ,,tvrdou hudbou“ bylo spojeno, nejen v našem městě, nejvíce problémů. V programové skladbě byly tyto koncerty zařazeny (např. rockové skupiny Kern, Pumpa, Titanic). Nikoliv všichni mladí dokázali při těchto hudebních produkcích své emoce ovládat a během vystoupení se chovali nespolečensky. V roce 1987 bylo v MKD uskutečněno nejvíce divadelních představení a výchovně-vzdělávacích pořadů pro děti. Po zhodnocení této oblasti činnosti bylo konstatováno, že pokud se jednalo o programy realizované v dopoledních vyučovacích hodinách po dohodě s řediteli škol, byla účast plně zajištěna. Pokud se však pořady realizovaly v mimovyučovacích odpoledních či nedělních dopoledních hodinách, byla účast 30% s tím, že i toto procento tvořily děti z okolních vesnic (Bobrová, Sněžné). V MKD se dařilo klubovým pořadům, přesto, že neexistují nejvhodnější prostory a improvizuje se jeviště v klubovnách pomocí praktikáblů. Ani v letošním roce není s návštěvou divadelních představení pro dospělé spokojenost. O divadla je pouze minimální zájem. V ob-

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 1. ZŠ šk. .rok 2011/2012