O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 264

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(F. Švanda), Svaz invalidů (K. Nejedlý), Český svaz včelařů (S. Chlubna), Český svaz filatelistů (PhMr. J. Halva), Československý červený kříž (E. Linhartová), Český myslivecký svaz (na území města je pět mysliveckých sdružení – Zátoky, Zubří, Maršovice, Lhotka, Jámy), Svaz družstevních rolníků (Ing. L. Mička).

Družstva: Stavební bytové družstvo Vrchovina (Ing. J. Mrázek), Oděvní družstvo VKUS (J. Lorenc)

 

IV. Činnost na úseku kulturním, školství

 

Městský kulturní dům

 

Městský kulturní dům v Novém Městě na Moravě pracoval i v roce 1987 na těchto úsecích činnosti:

  1. Úsek propagace:

V průběhu roku 1987 vytvořil úsek tyto základní typy prací s uvedením počtů – grafické návrhy (223), panely (267 ks), transparenty a hesla (13 ks), řezání polystyrenových písmen (369 ks), psaní plakátů (400 ks), grafické listy do kroniky MKD (33 ks), příprava materiálů k tisku (22 ks), zpracování pamětních listů a čestných uznání (32 ks), účast na jednáních redakční rady NZ (37 x), návrhy, rozkreslení, rozměr, určení štočků k výrobě (101 ks), zhotovení maket jednotlivých čísel Novoměstského zpravodaje (11 ks), jednání v tiskárnách (57 x), provádění výzdobových prací (45 x), zajišťování smuteční výzdoby občanských pohřbů (7 x), jiné práce úseku (127 ks). Z uvedeného výčtu vyplývá široký rozsah a náplň práce propagačního úseku, který disponuje pouze dvěma pracovníky z nichž jeden pracuje na zkrácený úvazek. Pracovníci úseku vytvořili slavnostní výzdoby k významným politickým výročím roku (Únor, XI. všeodborový sjezd, májové oslavy, 70. výročí VŘSR) a to jak v prostoru Sekaninova náměstí, tak i pro budovy MKD a Měst NV. Vytvářeli rovněž výzdoby opony a jeviště MKD ev. místního kina při oslavách výročí roku. Z dalších nejdůležitějších výzdob provedl úsek návrhy i realizaci ke krajské přehlídce scénického tance, soutěži brigád BSP, ke slavnostnímu předávání maturitních vysvědčení, Dni zdraví, Lékařským dnům, pásmu o K. H. Máchovi, k besídce mateřských škol a celé řadě dalších akcí. Úsek rovněž zabezpečoval návrhy, vytvoření štočků a jednání s tiskárnami při vyhotovení všech tiskových materiálů k ideově politickým i jiným událostem. Vytvářel všechny propagační práce a potřeby MKD. Počet programových panelů v tomto roce dosáhl úctyhodného čísla 267 kusů. Panely převážně vytvářené na sololitovém podkladu vykazovaly dobrou výtvarnou úroveň, byly zhotovovány i předkládány veřejnosti

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 2.ZŠ šk. rok 2011/2012