O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 263

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a ukončení měsíce čs. sovětského přátelství, shlédli výstavy ve Žďárské Staré radnici a novoměstské Horácké galerii a při několika besedách se setkali se zástupci okresních i státních, městských i stranických orgánů.

 

Zakončení Měsíce přátelství

Důstojné zakončení Měsíce československo-sovětského přátelství proběhlo v Městském kulturním domě Nové Město na Moravě 10. prosince 1987. Slavnostního večera se zúčastnili i vzácní hosté ze Sovětského svazu – manželé Uljevovi. Po státních hymnách a slavnostním projevu předsedy MěV KSČ Františka Dvořáka vystoupili s velice hezkým programem studenti novoměstského gymnázia a žáci LŠU. Večer pořádaný na počest 70. výročí VŘSR byl zakončen Internacionálou.

 

Divadelní představení ochotníků

V pátek 18. prosince 1987 mělo novoměstské publikum možnost shlédnout premiéru divadelního představení „Počestný dům“ od autora Horia Lovinescu, v podání divadelního kroužku při MKD v Novém Městě na Moravě. Hra jiskřila duchaplnou konverzací, byla plna napětí a nečekaných zvratů, což si vyžádalo vysokých hereckých výkonů. Kroužek pracuje pod vedením Bohumila Ptáčka v desetičlenném složení.

 

Vánoční posezení KD

V podvečer 22. prosince 1987 si členové Klubu důchodců připravili nevšední zážitek. Při jejich vánočním posezení s literárně hudebním pásmem vánoční poesie a hudby vystoupili členové dramatického souboru MKD a učitelé LŠU. Při posezení nechyběly zpívané koledy, vánoční cukroví a pro každého účastníka byl připraven malý dárek – balíček s ovocem.

 

Organizace Národní fronty

 

V roce 1987 byl zpracován ucelený přehled všech organizací Národní fronty působících v našem městě:

Předsednictvo MěV NF – předseda: M. Böhm; místopředsedové: J. Čejka, ing R. Dostál; pokladník: J. Vomela; jednatel: E. Svačinová; členové: Z. Dvořák, ing J. Hudeček, J. Chmelíček, ing J. Janovský, V. Leinweber, L. Messenský, J. Oppelt, MUDr. F. Petrů, A. Sláma; F. Srnský.

Přehled složek Národní fronty. – Městské výbory (v závorce předseda) Komunistická strana Československa (F. Dvořák); Svaz československo-sovětského přátelství (A. Sláma), Socialistický svaz mládeže (MUDr. F. Petrů), Svaz požární ochrany (L. Messenský), Československý svaz tělesné výchovy (Jiří Bláha), Český svaz žen (V. Všetičková).

V místních částech Nová Ves, Petrovice, Radňovice, Rokytno, Slavkovice a Zubří pracují místní výbory NF.

Základní organizace – Československá strana lidová (ing P. Peňáz), Československá strana socialistická (B. Krištofová), Český svaz chovatelů (A. Zelený), Český svaz zahrádkářů (V. Leinweber), Svaz pro spolupráci s armádou (J. Oppelt), Český svaz protifašistických bojovníků (ing J. Hudeček), Český rybářský svaz

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 1. ZŠ 2011/2012