O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 262

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

20. listopadu 1987. Tím se vyřešil dlouhotrvající problém odpovídajícího pracoviště pro žáky SOUL v Novém Městě na Moravě, kteří tak získali výborné podmínky pro výuku.

 

Otevření chaty Mercedes

V pátek 27. listopadu 1987 byla u příležitosti 92. výročí narození Ludvíka Svobody slavnostně předána do užívání pionýrům II. ZŠ klubovna – chata ,,Mercedes“. Čestní hosté – zástupci okresních a městských stranických a státních orgánů se zúčastnili první pionýrské schůzky – besedy o chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a společně pak zasadili symbolický stromek. V následujícím posezení v milé a srdečné atmosféře byla oceněna práce všech těch, kteří se na dvouleté rekonstrukci chaty podíleli. Těm nejlepším byla udělena čestná uznání OV NF, OV SSM a rady Měst NV v Novém Městě na Moravě.

 

Stužkovací ples

SRPŠ a ZO SSM při gymnáziu nár. um. V. Makovského v Novém Městě na Moravě uspořádalo stužkovací ples maturitních ročníků. Ples se konal v sále MKD a k tanci i poslechu hrála skupina ,,Kamzas“. V průběhu plesu dekorovali třídní učitelé žáky maturitních ročníků zelenými stužkami v barvě naděje. O ples byl velký zájem a dlouho před termínem byl zcela vyprodán.

 

5. Hovory s mládeží

5. hovorů s mládeží organizovaných komisí pro mládež a tělovýchovu Měst NV, úsekem MŠVV MKD a místním kinem se v pondělí 30. listopadu zúčastnil přes 300 osob. V rámci ,,Hovorů´´ byl promítnut český film ,,Proč?“ věnovaný problematice projevů vandalismu a agresivity u mládeže.

 

Přijetí do Klubu fair play

V pátek 4. prosince se v Praze uskutečnilo slavnostní shromáždění Klubu fair play. Tohoto shromáždění se zúčastnil i Jiří Hájek – šestnáctiletý orientační běžec z TJ Nové Město na Moravě, který spolu s dalšími 22 sportovci byl přijat za člena Klubu fair-play. Z rukou předsedy ÚV ČSTV Antonína Himla přijal čestné uznání. Toho uznání se mu dostalo za jeho čin ze dne 19. září 1987, když nedokončil závod krajského žebříčku v orientačním běhu v Třebíči proto, aby poskytl první pomoc a zajistil dopravu zraněného závodníka Aleše. Pernici ze Sp. Jihlava k lékařskému ošetření.

 

Výstava v MKD

V klubovně č. 14 Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě byla v sobotu 5. prosince 1987 v 10 hod. zahájena výstava Václava a Hany Černochových (keramika) a Rudolfa Korbera (obrazy). Výstavy se zúčastnili představitelé města, úvodní slovo na vernisáži pronesl Josef Šidlák, kulturní program zajistila LŠU Havlíčkův Brod. Výstava trvala do 17. prosince, byla hojně navštívena.

 

Návštěva sovětských přátel

Ve středu a čtvrtek 9. a 10. prosince 1987 navštívili naše město hosté Jurij F. Uljev, radista partyzánské skupiny Zarevo a Věra I. Širjajeva, radistka frontového štábu partyzánského hnutí. Navštívili partyzánské památníky na Cikháji, Fryšavě a Samotíně, slavnostní večer k 70. výročí VŘSR

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová