O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 261

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Oslava byla zahájena hymnami, po kterých následovala kulturní vložka žáků I. základní školy. Slavnostní projev přednesl předseda MěV SČSP Antonín Sláma. Z manifestace, které se zúčastnilo více než 2.800 občanů a mládeže byla odeslána zdravice sovětskému velvyslanectví v Praze. Oslava byla zakončena Internacionálou. V závěru příslušníci Lidových milicí zpestřili oslavu Velkého října slavnostním ohňostrojem. U příležitosti 70. Výročí VŘSR uspořádala II. základní škola v Novém Městě na Moravě v prostorách MKD výstavku výtvarných prací.

 

Mladí lyžaři ve Finsku

Na základě vzájemné dohody a výměně sportovních delegací mezi lyžařským oddílem naší TJ a finskou dělnickou sportovní organizací TUL z města Kokkoly odcestovala 9. listopadu 1987 desetičlenná výprava sportovců SVS-M lyžování na tréninkový pobyt na prvním sněhu za polární kruh. 170 km za polárním kruhem ve městečku Sirkka našli naši lyžaři výborné sněhové podmínky. Trénovali společně s finskými lyžaři. Při návštěvě Finska, ztrávila naše výprava tři dny v Kokkole, kde byla delegace přijata představiteli města, kteří výpravě umožnili prohlídku lyžařského areálu v Lahti - dějišti Mistrovství světa 1979. Všichni účastníci zájezdu si z Finska odvezli spolu se stovkami natrénovaných kilometrů a poznatků z přípravy finských lyžařřů spoustu pěkných vzpomínek.

 

Předvánoční trh

Ve dnech 14. – 15. listopadu 1987 byl na počest V. sjezdu Českého svazu spotřebních družstev uspořádaný ve všech prostorách Městského kulturního domu předvánoční trh, jehož pořadatelem byla Jednota – spotřební družstvo ve Velkém Meziříčí. Prodejní doba v sobotu byla od 9 do 17 hodin, v neděli pak od 9 do 15 hodin. Trh se těšil nebývalému zájmu občanů z města i okolí. V prodeji byly nabídnuty potraviny, ovoce a zelenina, hračky, textil, průmyslové zboží, knihy, výrobky drogerie, prodej kaprů a kvalitní uzeniny včetně občerstvení v místní restauraci.

 

Koncert vážné hudby

Na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce uspořádaly MěV KSČ, MěV SČSP a Měst NV v Novém Městě na Moravě v přísálí MKD slavnostní koncert vážné hudby. Koncert proběhl dne 18. listopadu 1987 v 19,30 hodin a představili se zasl. umělec Václav Snítil (housle), Helena Veisová (klavír) a Daniel Veis (violoncello).

 

Výstavba SOUL

Na středním odborném učilišti lesnickém v Novém Městě na Moravě se po léta nedařilo zajistit pro výuku některých témat odborného výcviku odpovídající pracoviště a pro plánovanou výstavbu kovárny a skladů dodavatele. Konečně se podařilo zainteresovat hlavního dodavatele – JZD Světnov, čímž byly vytvořeny předpoklady pro realizaci stavebního záměru. Při zajišťování hlavních stavebních činností pomohlo JZD Rovečné. Velikost stavby není v jejím stavebním nákladu, který činil pouze 760 000 Kč, ale v pracovním nasazení a úsilí pracovníků i žáků SOUL. Stavbu byla započata v dubnu t. r. a předána do užívání dne

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová