O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 260

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Beseda se spisovatelem

Ve středu dne 21. října 1987 se konala v aule místního gymnázia pro studenty 3. a 4. ročníku beseda se spisovatelem zasloužilým umělcem Františkem Kožíkem. Akce se uskutečnila v rámci smluvní spolupráce mezi Městskou knihovnou a gymnáziem. Poutavé vyprávění o literární tvorbě autora vyslechli studenti s velkou pozorností.

 

Modernizace v gymnáziu

Dne 22. října 1987 byl na gymnáziu nár. umělce Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě realizován další krok k modernizaci učebního procesu. Pracovníci Kovoslužby Brno dokončili montáž uzavřených televizních okruhů v posluchárnách fyziky, biologie a v biologické laboratoři.

 

Vítání občanů do svazku města

Soustavu občanských obřadů a slavností tvoří akce uskutečňované u příležitosti významných okamžiků a situací v životě člověka. Takovým obřadem je i slavnost ,,vítání občanů do svazku města“, kterou v úterý 27. října 1987 uspořádal SPOZ Měst NV v Novém Městě na Moravě. V působivém prostředí obřadní síně byly noví spoluobčané přivítání předsedou Měst NV Petrem Klapačem a předsedou SPOZ Františkem Dvořákem, kteří je seznámili s bohatou historií města, jeho výstavbou, současnými problémy i výhledem do budoucna. Tuto slavnost obohatilo vystoupení dětí I. základní školy s básněmi a písněmi o Vysočině.

 

Veřejné schůze KSČ

V měsíci říjnu a listopadu se ve všech místních částech našeho města i ve městě samotném uskutečnilo 17 veřejných členských schůzí KSČ. Schůze se vyznačovaly mimořádně otevřenou diskuzí (celkem 181 diskusních příspěvků). V padesáti zaregistrovaných připomínkách, především k odborům a zařízením Měst NV poukazovali občané na nedostatky v zásobování, svozu pevného domovního odpadu, údržbu místních komunikací a obchodníků, možnosti výstavby rodinných domků, výstavbu a rekonstrukci kanalizací aj. Připomínky budou písemně zodpovězeny ZO KSČ a OV do konce kalendářního roku.

 

Dětský filmový festival

Stalo se již tradicí, že každoročně u příležitosti oslav VŘSR v našem kině probíhá pro děti Dětský filmový festival. Letos čtyři představení shlédlo 869 diváků. Dětem se promítané filmy líbily, o čemž svědčí desítky namalovaných výkresů, které nakreslily na základě vyhlášené výtvarné soutěže. Výstavku z nejlepších prací novoměstští diváci budou mít možnost shlédnout ve vestibulu kina. Velkou radost dětem udělaly i dárky a propagační ceny, které věnovaly odbočky SČSP a BSP z Uranových dolů UP-IV, OÚNZ, n. p. Sport, k. p. Chirana a Jm EZ.

 

Oslava 70. výročí VŘSR

Dne 5. listopadu 1987 se v 17 hodin uskutečnila slavnostní manifestace občanů Nového Města na Moravě před budovou MKD, k 70. Výročí VŘSR. Oslavy se zúčastnila delegace městských stranických a státních orgánů s milými hosty ze Sovětského svazu – manžely Uljevovými a Ivanovovými, kteří položili kytice k hrobům osvoboditelů na místním hřbitově.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová