O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 259

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Podzimní směny NF

Městský národní výbor a Městský výbor Národní fronty v Novém Městě na Moravě vyzvaly všechny občany města, místních částí, občanské výbory, závody, školy a společenské organizace NF k účasti na podzimních směnách Národní fronty ve dnech 3. až 25. října 1978. Občané i mládež se těchto směn zúčastnili v počtu 6. 126 brigádníků a pracovali na těchto akcích: Investiční části akce ,,Z“ - vodovod pod zastávkou, vodovod Rokytno, mateřská škola Nová Ves, neinvestiční části akce ,,Z“ - oprava sportoviště ve Slavkovicích, telefonní rozvody, Brožkův kopec, oprava dešťové kanalizace v Jiříkovicích. Dále se pracovalo na úklidu města, veřejného prostranství, úpravě dětských hřišť, úklidu komunikací a cest i okolí budov, ošetřování parků a veřejné zeleně. Svoz odpadků zajistily tradičně Technické služby města ve spolupráci s předsedy občanských výborů.

 

Zahájení RSV

V pondělí 12. října 1987 byl Ideologickým aktivem uspořádaným Mě V KSČ a jeho ideologickou komisí za účasti lektorů ZO KSČ, ředitelů novoměstských podniků, organizací a dalších hostů, zahájen školní rok 1987/88 stranické výchovy Lektorátu Mě V KSČ. S hlavním referátem, ve kterém kriticky zhodnotil výsledky uplynulého školního roku SV a seznámil s úkoly novými vystoupil předseda Mě V KSČ s. F. Dvořák. Součástí aktivu bylo předání věcných odměn nejúspěšnějším lektorům SV. Členům redakční rady Novoměstského zpravodaje Jaromíru Čejkovi, Miloslavu Dvořákovi a Jiřímu Maděrovi byly předány hodnotné publikace za dlouholetou obětavou nezištnou práci pro Novoměstský zpravodaj. Na závěr aktivu se uskutečnila jednání lektorů ve 4 sekcích, která se zabývala především řádným zajištěním praktického zahájení RSV dne 26. 10. 1987.

 

IV. Lékařské dny

16. a 17. října 1987 se uskutečnily v prostorách Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě již IV. Lékařské dny Českomoravské vysočiny. Konference byla uspořádána v příležitosti 1. října – Mírového dne zdravotníků a v rámci oslav 200. výročí narození J. E. Purkyně. Za účasti více než 300 lékařů z celé naší republiky byl na pořadu jednání prvého dne okruh zájmů související s novými přístupy v mezioborové spolupráci k dosažení optimálních výsledků v mezioborové spolupráci k dosažení optimálních výsledků v gerontochirurgii, druhý den pak specializované téma – varia. O úspěchu lékařských dnů se velkou měrou zasloužil stejně, jako v minulých ročnících MUDr. Jiří Šustáček, vědecký sekretář Spolku lékařů v Novém Městě na Moravě svoji neobyčejnou obětavou prací na všech úsecích zabezpečení zdárného průběhu konference. O přestávce jednání si mohli účastníci prohlédnout expozice k. p. Chirana a n. p. Sport, večer se zúčastnili společenského gala-tanečního programu.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová