O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 258

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

seznámena s historií města Gössnitz, úspěchy a problémy při jeho socialistickém rozvoji. Po prohlídce závodní mateřské školy ,,Buratino´´, nové bytové výstavby, tělovýchovných zařízení, klubu mládeže a zahrádkářských kolonií položili zástupci našeho města květiny k památníku V. I. Lenina a k pamětní desce gössnitzského rodáka, významného předválečného stranického funkcionáře Wolfganga Weisse, umučeného v roce 1940 fašisty. Dopoledne druhého dne bylo věnováno návštěvě města Gera, odpoledne exkurzi v závodě Apollo-werk, výrobci vodních čerpadel - největším průmyslovém závodě města Gösnitz. Závod Feuma, výrobce strojů a zařízení pro velkokapacitní kuchyně byl dalším místem návštěvy novoměstských. Na závěr pobytu se uskutečnila beseda s vedením místního požárního sboru v nové požární zbrojnici.

 

Úmrtí Rudolfa Puchýře

1. října 1987 zemřel novoměstský rodák, zasloužilý učitel, nositel vyznamenání ,,Za zásluhy o výstavbu“ a stříbrné medaile brněnské univerzity Rudolf Puchýř, bývalý odborný asistent na katedře pedagogické fakulty ÚJEP v Brně. Po maturitě na novoměstské reálce a po doplňovací maturitě na učitelském ústavě v Brně nastoupil učitelskou dráhu. Působil v Rudolci, Fryšavě a od roku 1939 v Brně. Již v průběhu studia na reálce se silně projevilo Puchýřovo výtvarné nadání, které našlo uplatnění zvláště v prostředí spolku Horák, jehož byl aktivním funkcionářem. Samostatně tvořil jako malíř, ilustrátor, scénický výtvarník a nakonec jako politický kreslíř-karikaturista. Již za svých studentských let, než se stal v roce 1930 členem strany, byl komunistou. Dokládají to jeho kresby otištěné v Trnu, v brněnském Indexu, později ve Fučíkově Tvorbě. Šlo mu vždy o to, celou silou svého talentu a jiskřivého intelektu podávat svůj, komunistický obraz světa a získávat pro něj své současníky. Přes tři tisíce kreseb, čestný přístup k životu, k práci pro lid, pro stranu i pro věc světového míru zůstává jeho odkazem.

 

Výstava Výtvarného studia mladých

Dne 2. října 1987 byla zahájena v Městském kulturním domě výstava prací členů Výtvarného studia mladých pod vedením Petra Brázdy a trvala do 16. října. Byly vystavovány obrazy, ilustrace, kresby a studijní práce, jejichž tvůrci byly Alena Krejčová, Jana Žilková, Zdeněk Moupic, Zlata Mertlíková, Alena Svobodová, Radek Škrabal, Libor Krejčí, Leona Dudová, Jana Kučerová, Jana Blažková, Jana Slonková a Dana Smetanová. Výtvarné studio mladých pracuje již desátým rokem s talentovanou mládeží od 10 ti let – vede Alena Skoupá a od 15 ti let vede Petr Brázda. Členové VSM během absolvování celého programu se seznamují se základy kresby a jejich technik, s výtvarnou anatomií lidského těla, se základy malby a jejich technik až po samostatnou tvůrčí práci.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová