O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 257

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

služeb, provozovně elektroslužba v Novém Městě na Moravě a drobné provozovně Měst NV. Věcný dar obdrželi pracovníci: L. Novák, B. Bukáček, J. Pavlík, M. Marek a A. Dvořák.

 

Den tisku s počítači

Den tisku s počítači se uskutečnil dne 23. 9. 1987 v gymnáziu V. Makovského v Novém Městě na Moravě. Redaktor okresního tisku Jiří Fiala seznámil pionýry II. základní školy s tím „jakou cestou projdou noviny, než se dostanou ke čtenáři. Ze své touhy stát se žurnalistkou se vyznala studentka gymnázia Dita Váchová. Učitel gymnázia s. Koten zpříjemnil celkovou atmosférou tím, že předvedl výsledky práce svých svěřenců – na počítačích se objevila slova „Den tisku“, pionýři ukázali, co již dovedou – nebylo toho málo. Vyvrcholením bylo odeslání mírových pozdravů všem okresním redakcím v Jihomoravském kraji – „Všem novinářům a redaktorům přejeme, aby mohli psát a pracovat pod mírovým nebem.“

 

IV. Hovory s mládeží

Členové redakční rady Jiří Maděra, Miloslav Dvořák a jazyková lektorka Miloslava Čechovská se dne 24. září 1987 u příležitosti oslav Dne tisku, rozhlasu a televize sešli se žáky a studenty II. ZŠ a gymnázia a seznámili je se způsobem tvorby a realizace Novoměstského zpravodaje. Již IV. Hovorů s mládeží, které zorganizovala komise pro mládež a tělesnou výchovu Měst NV ve spolupráci s tiskovou komisí MěV KSČ se zúčastnilo 80 mladých občanů našeho města, kteří vyslechli poutavé vyprávění o radostech a strastech vzniku každého číslo Novoměstského zpravodaje.

 

20 let MŠ Drobného ul.

V měsíci září oslavila mateřská škola na Drobného ulici významné výročí. Je to již dvacet let, kdy tato škola přijala své prvé žáčky. 25. září 1987 bylo toto výročí oslaveno na mateřské škole Dnem otevřených dveří. Rodiče, bývalí zaměstnanci a hosté si mohli prohlédnout prostředí i vybavení mateřské školy, která je i po dvaceti létech stále pěkná. V každé třídě si připravily soudružky učitelky s dětmi pěknou výzdobu, výstavky zajímavých hraček a pomůcek, práce dětí z výtvarné a pracovní výchovy. Při slavnostním posezení v MKD, kterého se zúčastnili představitelé ONV-odboru školství, Měst NV a zástupci patronátního podniku, byl připraven kulturní program dětí z folklorního kroužku. Předseda Měst NV Petr Klapač předal mateřské škole při této příležitosti pamětní medaili.

 

Funkcionáři města v NDR

Krása tří dnů letošního slunného a teplého měsíce září jen umocnila hřejivé pocity představitelů našeho města při prvním setkání se zástupci státních a stranických orgánů města Gössnitz v Německé demokratické republice. Naše město reprezentovali: předseda Měst NV Petr Klapač, místopředseda Měst NV Věra Buchtová a tajemník Měst NV Jaromír Čejka. Bezprostředně po příjezdu byla novoměstská delegace přijata předsedou městské rady v obřadní síni v budově radnice a 

Rok: 
Přepsal/a: 
Petra Gregorová