O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 256

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

těže na VKV na počest osvobození národů Evropy od hitlerovského fašismu. V letošním roce byl uspořádáním soutěže pověřen Ústřední radioklub ČSSR, jím pak OV Svazarmu ve Žďáře a ZO Svazarmu v Novém Městě na Moravě. Ve dnech 22. – 28. července soutěžily v našem městě družstva z BLR, NDR, PLR, RSR, SSSR a ČSSR. Vlastní soutěž družstev probíhala na pásmech VKV 145 MHz a 432 MHz, spojení byla navazována za pomoci vlastních zařízení a zdrojů z jednotlivých vrchů (které se losovaly) v okolí Nového Města na Moravě, Žďáru n/S. a Bystřice n/P. Jednotlivá družstva byla přijata v k. p. Uranové doly, Agrostavu Žďár n/S., JZD „Vzlet“ a na Měst NV v Novém Městě na Moravě, uskutečnil se společný zájezd do Brna a Moravského krasu. Vedoucí delegací se zúčastnili setkání na OV KSČ. K této mezinárodní radioamatérské soutěži byly vydány sady vzpomínkových suvenýrů. ZO Svazarmu v Novém Městě na Moravě se se ctí zhostila svého hostitelského úkolu.

 

Pionýři II. ZŠ v SSSR

Letošní prázdninové putování pionýrů II. ZŠ v Novém Městě na Moravě bylo motivováno 70. výročím VŘSR. 17. srpna 1987 vyjeli pionýři se svými vedoucími autobusem z Tovarného, okres Vranov nad Toplou, směrem ke státní hranici. Projeli Užhorodem, krátce zastavili v Mukačevu, při přejíždění Karpat obdivovali krásu hor, malebné vesničky s kostelíky v údolích, řeky. Do starobylého ruského města Lvov přijeli až k večeru. Následovalo ubytování a večerní prohlídka města. Následující den ze Zámeckého vrchu shlédli celé panorama města, absolvovali okružní jízdu, při které průvodkyně seznamovala s pamětihodnostmi města. Odpoledne pak novoměstští pionýři navštívili Muzeum ukrajinského umění a večer pak lvovské divadlo. Balet „Tisíc a jedna noc“ zanechal ve všech hluboké dojmy. V následujících dnech ještě navštívili muzeum V. I. Lenina, prohlédli si historickou část města a setkali se s místními komsomolci v přátelské atmosféře. Naši pionýři navázali řadu hezkých přátelství.

 

Návštěva z Francie

Nové Město na Moravě navštívil ve dnech 15. – 22. srpna 1987 starosta francouzského města horníků – Sallaumines, pan Gilbert Rolos s manželkou. Ve středu 19. srpna byli oba přijati předsedou Měst NV Petrem Klapačem. V následující přátelské besedě došlo k výměně zkušeností a poznatků z řízení obou měst.

 

Otevření obřadní smuteční síně

V pondělí 21. září 1987 byla ukončena výstavba náhradní obřadní smuteční síně na Tyršově ulici vedle Městského kulturního domu. Zkušenosti a poznatky z její výstavby byly předány předsedům NV v okrese, neboť tato síň je vhodným typem především pro střediskové obce. U příležitosti jejího otevření udělila rada Měst NV čestné uznání za aktivní podíl při výstavbě síně Okresnímu podniku

Rok: 
Přepsal/a: 
Petra Gregorová