O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 255

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Setkání se zdravotníky

U příležitosti Dne zdraví v Novém Městě na Moravě byla beseda prováděná dne 18. června 1987 v sále MKD příležitostí pro občany města k setkání se zdravotníky. Na četné dotazy odpovídali vedoucí pracovníci OÚNZ a primáři místní nemocnice. Cílem této akce bylo, aby se občané zamysleli nad způsobem života – co vše pro kvalitu svého zdraví dělají.

 

III. Hovory s mládeží

V rámci již zmíněného Dne zdraví se 18. června uskutečnily ve spolupráci komise pro mládež a tělesnou výchovu, Měst NV, OZV OÚNZ, MKD a novoměstského kina letošní III. Hovory s mládeží, které byly tentokrát zaměřeny na dárcovství krve. Na toto téma přednášel primář transfuzního oddělení nemocnice MUDr. Milan Tůma a byl promítnut film „Nejdražší koncert světa“. V následné besedě vystoupila Marie Pugnerová, nositelka zlaté Jánského plakety ze Žďáru nad Sázavou.

 

Volejbalový turnaj OV

Poslední červnovou sobotu – 27. 6. 1987 se uskutečnil turnaj občanských výborů o putovní pohár předsedy Měst NV v Novém Městě na Moravě. Letošní již VI. ročník přilákal na Brožkův kopec, kde se turnaj konal celkem 4 družstva občanských výborů: pořádající 1 a 2 a dále OV č. 3 a 4. Předseda Měst NV Petr Klapač předal trofej nejcennější – pohár – vítěznému družstvu OV č. 4, kteří lepším poměrem předstihli družstvo z „Brožkáče“. O třetí místo svedli urputný boj borci ze sídliště u nádraží s obhájci trofeje – družstvem z Holubky, které bylo nakonec na 4. místě. Pořadatelům nešlo o to, kdo zvítězí, nýbrž o přitažlivou formu a propagaci mládežnického sportu i dospělých do sportovní činnosti.

 

Vyhodnocení soutěže NV

V pátek 3. července 1987 se v Kulturním domě v Bystřici n/P. uskutečnilo slavnostní setkání funkcionářů NV okresu Žďár n/S. u příležitosti vyhodnocení socialistické soutěže NV za minulý rok. Čestné uznání rady ONV III. stupně obdržel Měst NV v Novém Městě na Moravě. Za příkladný výkon funkce předsedy občanského výboru ve volebním období 1981-86 byl vyznamenán pamětní medailí Jm KNV „Za rozvoj NV III. stupně“ Viliam Banoczay, poslanec Měst NV a místopředseda OV č. 5.

 

Návštěva z družebního města

Na pozvání vedení Měst NV v Novém Městě na Moravě přijela ve čtvrtek dne 9. července 1987 do našeho města na dvoudenní návštěvu delegace družebního města Hanušovce nad Toplou. Delegace vedená předsedou Měst NV Andrejem Velebírem si nejprve prohlédla lyžařskou expozici Horáckého muzea, výstavu obrazů O. Blažíčka v HGVU a seznámila se s provozem MKD. Po procházce lyžařským areálem u hotelu SKI a prohlídce chaty TJ na Studnicích následovala přátelská beseda mezi funkcionáři obou měst. Druhý den návštěvy byli naši hosté seznámeni s výrobou dvou novoměstských podniků – n. p. Sport a k. p. Chirana i okolím našeho města – rekreačními středisky Sykovec a Medlov.

 

Mezinárodní soutěž radistů

Radioamatéři socialistických zemí, organizovaní v národních organizacích pořádají ve svých zemích společné sou-

Rok: 
Přepsal/a: 
Petra Gregorová