O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 254

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tříd „Jízdu zručnosti“. Soutěž se konala na dopravním hřišti v areálu domu Svazarmu u příležitosti oslav MDD. Podmínkou bylo vlastnit kolo v dobrém technickém stavu, umět je bezpečně ovládat a znát dopravní značky. Soutěžit přišlo 29 dětí, určit vítěze bylo velmi obtížné, poněvadž výsledky byly velmi vyrovnané. Zvítězil Martin Taraba, žák 5. třídy I. ZŠ v Novém Městě na Moravě.

 

Předání maturitních vysvědčení

Ředitelství gymnázia nár. umělce Vincence Makovského, SRPŠ, ŠO SSM spolu se SPOZ Měst NV Nové Město na Moravě uspořádalo dne 5. června 1987 v 15 hodin v sále MKD již tradiční slavnostní ukončení studia a předání maturitních vysvědčení. Maturitní ročníky s čerstvými absolventy pod vedením svých třídních učitelů byly zhodnoceny nejen po stránce výuky, nýbrž i po stránce aktivního přístupu k celospolečenskému dění. Řada z abiturientů byla oceněna věcnými dary z rukou ředitele gymnázia J. Maděry, předsedy Měst NV P. Klapače a předsedy SPOZ F. Dvořáka. Přítomní rodiče i studenti nižších ročníků vytvořili hezký rámec tomuto slavnostnímu aktu, kterým předání maturitního vysvědčení bezesporu je.

 

Setkání padesátníků

Tradiční sraz rodáků – padesátníků a jejich spolužáků byl svolán listem oběžným pod patronací SPOZ Měst NV v Novém Městě na Moravě. Setkání padesátníků bylo zahájeno v sobotu dne 6. června 1987 v 11 hodin opravdu důstojným aktem přijetí představiteli města v gobelínovém salonku MKD. Po milých slovech přivítání a stručné charakteristice současného stavu a perspektiv rodného města obdrželi všichni účastníci pamětní list a zapsali se do pamětní knihy Měst NV. Schodiště před budovou MKD se pak stalo místem historického fotografování po kterém následovala procházka městem až do jídelny JZD Vzlet, kde byl podáván chutný oběd. Odpolední program byl naplněn prohlídkou I. ZŠ a návštěvou vernisáže výstavy O. Blažíčka v Horácké galerii. V 17 hodin pak začal v prostorách MKD závěrečný bod programu, který spočíval ve vyvolávání vzpomínek, vzájemné informaci o životních osudech, ve spřádání dalších životních plánů a protáhl se dlouho do noci.

 

Den zdraví

Ve čtvrtek 18. června 1987 se v našem městě uskutečnil Den zdraví. Byl organizován ředitelstvím OÚNZ, Mě V KSČ, měst NV a Mě V NF za úzké spolupráce vedení závodů, škol a organizací. Po slavnostním zahájení v MKD po celý den probíhaly zdravotně-výchovné akce jako přednášky, besedy, v kině pásmo zdravotně výchovných filmů. Ten, kdo si chtěl zacvičit, mohl využít možnosti cvičení pod vedením rehabilitační pracovnice. Ten den se nezapomnělo ani na mladou generaci. Po celý den byly výchovné programy připraveny v jeslích, mateřských a základních školách, gymnáziu i na SOU elektrotechnickém. Přednášky i besedy byly motivovány zdravým způsobem života pod heslem zdravý život – šťastný život. Celodenní program pro mladé byl zakončen hovory s mládeží na téma: Dar krve – dar nejcennější.

Rok: 
Přepsal/a: 
Petra Gregorová