O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 253

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

odebrali na novoměstský hřbitov, kde položili věnce na hroby sovětských vojáků. V krátkém kulturním programu vystoupili žáci II. ZŠ, pietní akt byl zakončen Internacionálou.

 

Otevření Domu služeb

8. května 1987 byl na Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě slavnostně otevřen Dům služeb, který byl vybudován za patnáct měsíců nákladem 2,5 mil. Kčs. Občané města i okolí v něm získávají komfortní a komplexní služby kadeřnické, kosmetické, pedikérské. V budově je rovněž nový a moderně vybavený fotoateliér. Budova patří Okresnímu podniku služeb.

 

Cvičení ZO SPO

Městský výbor Svazu požární ochrany a požární stanice okresního útvaru Sboru požární ochrany v Novém Městě na Moravě uspořádaly dne 9. května 1987 v 8 hodin na Komenského náměstí pro občany města ukázku námětového cvičení dobrovolných veřejných požárních sborů Nového Města na Moravě. Tématem cvičení bylo zdolávání požáru po leteckém náletu, které bylo provedeno na domech určených k demolici pro další zástavbu. Cvičení se zúčastnily všechny dobrovolné veřejné požární sbory a členové požární stanice z Nového Města na Moravě s nejmodernější technikou, za velké účasti novoměstských obyvatel.

 

Zájezd na Slovensko

14. května 1987 se uskutečnil zájezd I. ZŠ v Novém Městě na Moravě do družební základní školy v Hanušovcích, okres Vranov nad Toplou. V autobusu zasedla tříčlenná oficiální delegace a 40 žáků I. ZŠ, členů světonázorových kroužků. Cestou si žáci prohlédli VS OŠ v Martině. V Hanušovcích se zúčastnili večerního koncertu na varhany, druhý den pak následovala exkurze v muzeu, návštěva partyzánských památníků v nejbližším okolí, přijetí na Měst NV, sportovní i kulturní soutěže a srdečná beseda se členy učitelského sboru a předsedy patronátních družstev hanušovské základní školy. V sobotu delegace s dětmi uctily položením kytice památku padlých na Dukle i ve Svidníku. Nedělní ráno pak bylo svědkem loučení žáků naší školy s učiteli i žáky základní školy v Hanušovcích.

 

Konference SČSP

Dne 19. května 1987 proběhla v MKD Nové Město na Moravě za přítomnosti orgánů ČÚV a OV SČSP, městských orgánů KSČ, NF a měst NV a občana SSSR žijícího v Novém Městě na Moravě, konference SČSP. Zúčastnilo se jí 45 delegátů a 16 hostů. Ve zprávě o činnosti městské organizace byly zhodnoceny výsledky její práce a poukázáno na nedostatky v aktivitě některých odboček. K diskusi se přihlásilo 11 delegátů. Předseda Mě V KSČ kladně zhodnotil práci výboru, poukázal však i na rezervy v práci odboček, malou organizovanost v SČSP členů a kandidátů KSČ. Závěrem byla provedena volba nového Mě V SČSP a zvoleni delegáti na okresní konferenci. Konferenci zhodnotil a uzavřel tajemník OV SČSP s. Švoma.

 

Jízda zručnosti pro děti

V rámci programu k využívání volného času dětí a mládeže uspořádal v úterý dne 2. června občanský výbor č. 4 ve spolupráci se ZO Svazarmu v Novém Městě na Moravě soutěž pro děti 3. – 5.

Rok: 
Přepsal/a: 
Petra Gregorová