O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 252

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vatra vítězství

V předvečer oslav Svátků práce se na 1.200 novoměstských občanů zúčastnilo v areálu místního koupaliště pálení Vatry vítězství. Tuto akci stejně jako v minulosti vzorně připravil Mě V SSM ve spolupráci se ZO SSM SOUL. Ve slavnostním projevu připomněla Věra Buchtová, místopředsedkyně Měst NV události května 1945 v bezprostředním okolí našeho města a vyjádřila jménem nás všech podporu mírových iniciativ zemí socialistického tábora, ve kterých spatřujeme jedinou cestu k zabezpečení mírové budoucnosti.

 

Oslava 1. máje

Oslava 1. máje – Svátku práce proběhla v tomto roce v našem městě tradiční formou. Celé město i příjezdové cesty byly slavnostně vyzdobeny. Již od sedmé hodiny ranní vyhrával místní rozhlas optimistické písně a zval občany města ke slavnostnímu průvodu a manifestaci. Pracující města i školní mládež se v 8 hodin začaly seřazovat na určených seřadištích a posléze se dostavili před budovu MKD, kde bylo zformováno čelo průvodu. V 8.30 hodin se slavnostní průvod dal do pohybu a prošel ulicí 9. května, dále pak po ulici Gottwaldově a zpět na Sekaninovo náměstí k slavnostně vyzdobené tribuně. Závěr prvomájového průvodu tvořila sestava alegorických vozů. Na zcela zaplněném náměstí započala v 9.00 hod. manifestace pracujících. Po státních hymnách, recitaci a zahájení přednesl hlavní projev tajemník OV KSČ s. Peňáz. Po zdravici a tónech Internacionály byla manifestace zakončena. Poté následoval přímo na náměstí koncert dechových hudeb. V odpoledních hodinách připravily organizace města / TJ, Svazarm, SPO / zábavné sportovní odpoledne dětí a mládeže na hřišti TJ a v prostoru budovy Svazarmu. Slavnostní den byl zakončen májovou veselicí ve velkém sále Městského kulturního domu.

 

Horácký hejkal

V sobotu 2. května 1987 se uskutečnil v sále MKD Nové Město na Moravě již IV. ročník přehlídky souborů ZUČ interpretujících folk, country a trampskou píseň – Horácký hejkal. Ve zcela vyplněném sále se představily publiku skupiny: Klubko (Olomouc), Nezmaři (Č. Budějovice), Vědro (Brno), Pražce (Luka nad Jihlavou), Návrat (Třebíč), Pavel Žalman-Lohonka a Žalman a spol. (Č. Budějovice), Pavel Dobeš (Hradec Králové). Horácký hejkal se rok od roku stává stále populárnější přehlídkou moderní country a folkové hudby, kapacita sálu MKD zcela nedostačuje zájmu publika.

 

Výročí osvobození

U příležitosti oslav 42. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou se ve čtvrtek 7. května konal v Novém Městě na Moravě pietní akt spojený s kladením věnců k hrobům sovětských hrdinů. Slavnostnímu aktu předcházel koncert dechové hudby před Městským kulturním domem. Po státních hymnách přednesl ing. J. Dlabač, místopředseda MěV KSČ, vzpomínkový projev. Poté se představitelé stranických a státních orgánů, příslušníci LM, zástupci novoměstských závodů a organizací spolu s pionýry obou základních

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková