O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 251

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

který ve svém projevu vyzdvihl především myšlenky velkého revolucionáře a myslitele XX. století, které spojené se základy marxismu nám ukazují cestu k budování vyspělé socialistické společnosti. V kulturním programu byl promítnut sovětský film z přípravy kosmonautů nazvaný „Mimo určený cíl“

 

Činnost odboček SČSP

Městský výbor SČSP ve spolupráci s komisí mládeže hodnotil v měsíci dubnu činnost odboček SČSP na školách v Novém Městě na Moravě. Nejlepších výsledků dosahují pravidelně obě základní školy a gymnázium. Na školách pracují velmi dobře kluby přátel SSSR a kluby ruského jazyka. Velká pozornost se věnuje také různým svazovým soutěžím. O dobré činnosti svědčí umístění soutěžících žáků našich škol v okresním kole. V soutěži „O zemi, kde zítra již znamená včera“ obsadila družstva žáků II. ZŠ první mista v obou kategoriích a družstvo gymnázia 1. místo v soutěži středních škol. V soutěži „Puškinův památník“ patří 1. dvě místa, jedno druhé a jedno třetí žákům I. ZŠ, dvě druhá místa žákům II. ZŠ. V olympiádě ruského jazyka se umístili žáci II. ZŠ na prvním místě, I. ZŠ na druhém místě a gymnázium rovněž na druhém místě. Vítězové jednotlivých kategorií reprezentovali náš okres v krajských kolech svazových soutěží.

 

Okresní konference SSM

V sobotu 25. dubna 1987 se sešli v MKD Nové Město na Moravě delegáti ze základních organizací SSM na své okresní konferenci. Jednání se konalo pod heslem: Za šťastný život mladé generace – za splnění závěrů XVII. sjezdu KSČ. Delegaci okresních stranických i státních orgánů vedl člen KV a vedoucí tajemník OV KSČ J. Matyáš a člen POV KSČ a předseda ONV A. Žák. V čele delegace vyšších svazových orgánů byl vedoucí oddělení ÚV SSM J. Švejda. Zprávu o činnosti a dalších úkolech okresní organizace přednesl předseda OV SSM V. Plocek. U příležitosti konání okresní konference byla předána ocenění nejaktivnějším členům OV SSM. Stříbrná medaile „Za socialistickou výchovu“ byla udělena M. Mertlíkové, skupinové vedoucí 2. PS z II. ZŠ v Novém Městě na Moravě.

 

Klub důchodců

Klub důchodců Nového Města na Moravě se stal skutečností. Oficiálně byl ustaven při vystoupení folklorního souboru „Valášek“, které uspořádal MKD v Novém Městě na Moravě pro důchodce města zdarma dne 27. dubna 1987. Tento pěkný večer zahájil vlastní pokusnou existenci klubu. Předsedkyní Klubu se stala M. Hamžová, dlouholetá ředitelka Městské knihovny v našem městě a úspěšná a nadšená režisérka ochotnických divadelních souborů města. Členové klubu se schází každé pondělí – jedenkrát na vycházce a jedenkrát při programu v MKD. V plánu nově založeného Klubu důchodců jsou návštěvy pamětihodností města, integrovaných obcí, návštěvy výstav a kulturních programů, tématické zájezdy apod.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková