O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 250

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

džezgymnastiky žen, který se svého úkolu zhostil velmi dobře. V několika ukázkách vystoupilo více jak 200 cvičenců, kteří si svým vystoupením nejednou vysloužili obdiv i uznání diváků. Akademie byla zdařilou akcí v rámci oslav, byla přehlídkou krásy pohybu i důkazem významu tělesné výchovy pro náš život.

 

Vyznamenání učitelů

Písní práce bylo v pátek 27. března 1987 zahájeno slavnostní setkání vyznamenaných a vybraných učitelů a pracovníků škol s představiteli našeho okresu, které se uskutečnilo ve velké zasedací síni OV KSČ ve Žďáře nad Sázavou. Součástí slavnostního setkání bylo ocenění nejlepších jednotlivců a kolektivů škol a školských zařízení. Čestné uznání OV KSČ z rukou člena KV a vedoucího tajemníka OV KSČ J. Matyáše a tajemníka OV KSČ J. Doubka převzal F. Drdla, ředitel ZŠ v Pohledci. Společenské ocenění vlády ČSSR a ÚRO obdržela J. Daňková, zástupkyně ředitele II. ZŠ v Novém Městě na Moravě. Čestné uznání rady ONV obdržely M. Kozáková, učitelka II. ZŠ v našem městě a J. Okurková, vychovatelka školní družiny I. ZŠ v Nové Městě. Čestné uznání OVS Žďár n/S. bylo předáno B. Zvěřinové, ředitelce II. ZŠ v Novém Městě na Moravě.

 

2. Hovory s mládeží

Letošní druhé Hovory s mládeží zorganizované komisí pro mládež a tělesnou výchovu Měst NV ve spolupráci s místními kulturními institucemi a školami ve čtvrtek dne 2. dubna 1987 byly věnovány otázkám toxikománie mládeže. Dr. M. Jaroš, klinický psycholog, vedoucí protialkoholních a protitoxikomanických poraden ve Žďáře n/S. a v Novém Městě na Moravě seznámil téměř 300 účastníků akce se současným stavem v okrese i v našem městě a uvedl film režiséra Z. Zaorala „Pavučina“ věnovaný této problematice.

 

Jarní směny Národní fronty

Ve dnech 4. - 26. dubna byly v našem městě vyhlášeny Městským národním výborem Jarní směny Národní fronty. Občané města i integrovaných obcí se zapojili do následujících akcí: výstavba obřadní smuteční síně, terénní úpravy kolem prodejny Domácích potřeb, výstavba mateřské školy v Nové Vsi, práce na vodovodním potrubí Rokytno. V neinvestičních akcích se občané zapojili do prací na opravě dešťové kanalizace v Jiříkovicích a dále pak na úklidu prostor, úpravě hřišť, úklidu komunikací, ošetření parků a zeleně apod. Svoz odpadků zajistily Technické služby města. Jarních směn národní fronty se zúčastnilo 5.196 občanů.

 

Večer k výročí V. I. Lenina

V sále novoměstského kina se v úterý dne 21. dubna 1987 uskutečnil slavnostní večer ke 117. výročí narození V. I. Lenina. Po státních hymnách a zahájení vystoupil ředitel gymnázia nár. umělce V. Makovského Jiří Maděra,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková