O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 249

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě, ZO KSČ č. 1 dne 19. března 1987 tamtéž. Obě schůze se vyznačovaly velkou účastí občanů a hlavně pak bohatými diskusemi zaměřenými velmi konkrétně na problémy města v otázce bytové výstavby, rozšiřování obchodní sítě, otázkami životního prostředí, problémů mládeže a školství apod. Přítomní funkcionáři většinu otázek uspokojivým způsobem zodpověděli. V místních částech proběhly veřejné stranické schůze ve dnech 6. až 20. března 1987.

 

Konference Tělovýchovné jednoty

Za účasti delegátů ze dvanácti oddílů a dvou odborů zastupujících 1.212 členů své organizace hodnotila 19. března 1987 svoji činnost Vzorná tělovýchovná jednota Nové Město na Moravě. Na konferenci byly vzpomenuty úspěchy i aktiva, kterých dosáhli členové tělovýchovné organizace za uplynulý rok jak ve sportovní, tělovýchovné, turistické činnosti, tak i na úseku organizace sportovních soutěží a rozvoje masové činnosti při získávání zejména mládeže pro pravidelnou pohybovou aktivitu. Pochvala patřila zejména lyžařům, kteří v této sezóně získali 41 medailí na přeborech ČSR a ČSSR. Nejen lyžaři, ale i mnohé další oddíly a odbory se mohly pochlubit mnoha pěknými výsledky. V brigádnické činnosti odpracovali členové TJ 82.230 hodin a získali 228 výkonnostních tříd. Na konferenci zazněla i slova kritiky ve vlastních řadách i slova o tom, kde jsou rezervy další práce. Jednání konference byl přítomen předseda OV ČSTV ve Žďáru nad Sázavou Miloslav Dostál, místopředseda MěV KSČ Václav Vrba a předseda MěV NF Miroslav Böhm. Na závěr konference přednesli sportovci hodnotný závazek TJ na počest 70. výročí VŘSR.

 

Aktiv kolektivů BSP a KRB

V pátek dne 20. března 1987 se konal ve Velkém Meziříčí celookresní aktiv zástupců kolektivů BSP a KRB zemědělských organizací našeho okresu. V soutěži o maximální intenzifikaci výroby objemových krmiv bylo vyhodnoceno na třetím místě JZD „Vzlet“ Nové Město na Moravě, v soutěži o nejlepší komisi zlepšovatelského a vynálezeckého hnutí získala druhé místo komise JZD „Vzlet“ vedená F. Janů a v soutěži BSP na úseku živočišné výroby byla odměněna BSP vedená M. Bláhovou.

 

Tělovýchovná akademie

Na počest oslav 30. výročí vzniku jednotné dobrovolné tělovýchovné organizace – ČSTV a 30. výročí vzniku Svazu ZRTV uspořádala Tělovýchovná jednota Nové Město na Moravě tělovýchovnou akademii, která se konala 24. března 1987 v Městském kulturním domě. Na akademii, která byla ukázkou činnosti i jednotlivých oddělení odboru ZRTV od těch nejmenších až po cvičenky starší generace, vystoupili jako hosté i cvičenci a cvičenky z TJ Žďas a TJ Velké Meziříčí. Organizace akademie se ujal agilní odbor

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková