O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 248

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lyžování bylo suverenní vítězství Veroniky Šustáčkové, která zcela přesvědčivě vyhrála první závod v kategorii do 16 let. Novoměstští lyžaři velmi dobře reprezentovali nejen naše město, ale i celé československé lyžování o čemž svědčily slova odborníků a velký zájem finského tisku o naši výpravu. Domů si přivezli pozvání ke startu i na příští rok.

 

Setkání osamělých žen

Tak jako každoročně, také v tomto roce nezapomněl Sbor pro občanské záležitosti v Nové Městě na Moravě na své starší spoluobčany. U příležitosti MDŽ byly pozvány všechny osamělé ženy žijící v našem městě do hezkého prostředí gobelínového salonku městského kulturního domu. Malé i starší děti II. základní školy připravily pro milé hosty pásmo lidových písní, hudebních i tanečních vystoupení, verše, ale především usměvavé a srdečné ovzduší. Poté děti předaly ženám kytičky s malým dárkem a odpoledne pokračovalo přátelskou besedou s předsedou Mě V KSČ s. Františkem Dvořákem a zástupci SPOZ. Oslavenkyně projevily živý zájem o veškeré dění ve městě. Zajímala je nová výstavba, služby i kultura. Hovořilo se na aktuální témata, občanky našeho města měly konkrétní připomínky i podnětné návrhy k práci národního výboru. SPOZ neopomenul ani na ty ženy, které se nemohly oslavy zúčastnit osobně a navštívil je spolu se zástupci Měst NV v domově důchodců ve Velkém Meziříčí. Malá pozornost a kytička vyvolaly nejednu slzu s díky, že Nové Město nezapomnělo.

 

Studentská vědecká konference

Gymnázium národního umělce Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě uspořádalo dne 12. března 1987 X. ročník studentské vědecké konference. Za velké účasti z řad studentů školy, ale i pozvaných hostů a rodičů přednesli účastníci konference před příslušnými odbornými komisemi své studijní vědecké práce z různých vědních oblastí, jako např.: matematika, fyzika, chemie, biologie, zemědělství, ochrana životního prostředí, teorie umění, pedagogika a psychologie, historie, teorie a praxe SSM.

 

Schůzka JZD a závodů města

Ve čtvrtek 12. března 1987 se v administrativní budově JZD Nové Město na Moravě konala schůzka představenstva JZD spolu s patronátními a spolupracujícími závody. Nosným bodem programu byla vzájemná výměna zkušeností v řídící a organizátorské praxi. Schůzka naznačila další možnosti spolupráce mezi jednotlivými organizacemi z hlediska potřeb Měst NV v Novém Městě na Moravě s využitím dostupných mechanismů i kapacit.

 

Veřejné stranické schůze

Základní organizace Komunistické strany Československa v Novém Městě na Moravě a v místních částech pozvaly všechny občany města na veřejné stranické schůze. ZO KSČ č. 2 uskutečnila schůzi dne 12. března 1987 ve velkém sále

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková