O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 247

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Úklid sněhu

Vlivem nepříznivých sněhových podmínek v měsíci lednu a únoru letošního roku a na základě předpovědi dalšího sněžení musely Technické služby města přistoupit k úklidu sněhu ve městě. Úklid byl proveden z prostoru nejdůležitějších komunikací a ulic města. Vzhledem k tomu, že technické služby neměly potřebnou těžkou mechanizaci, byly odkázány na pomoc novoměstských podniků a závodů. Vlastní nakládání a odvoz byl proveden z náměstí Dr. Sekaniny, Palackého, Komenského, ulic Gottwaldovy, Tyršovy, Žďárské, 9. května, Křenkovy, Malé a Monseovy. Při úklidu byly použity nakladače JZD Vzlet, Plemenářského podniku a Jm státních lesů – závodu Nové Město na Moravě, graderu Silničního vývoje, nákladních automobilů n. p. Sport, UP–IV Nové Město a Drobné provozovny Měst NV. V průběhu dvou dní bylo vyvezeno přes 500 nákladních aut sněhu. Akce byla dobře organizována ředitelem TS, mechanismy plně využity. Předseda Měst NV s. Petr Klapač poděkoval veřejně všem zúčastněným a ocenil dobrý přístup k mimořádné situaci našeho města.

 

11. minisjezd čtenářských kroužků

Žďárské knihovny uspořádaly ve čtvrtek 19. února 1987 v MKD Nové Město na Moravě 11. minisjezd čtenářských kroužků nakladatelství Albatros. Mezi pozvanými hosty byla spisovatelka Martina Drijverová (autorka knih Táta nemá smutky rád, Táta pro radost a pro zlost, Táta k příštím vánocům, Kryštof a Karel), dále ilustrátorka Jolanta Lysková (ilustrovala např. knihu M. Zinnerové Princezna Rozmarýnka) a Dr. Jar. Šimůnek, zástupce nakladatelství Albatros. Minisjezdu se zúčastnily děti z čtenářských kroužků metodického obvodu Městské knihovny v Novém Městě na Moravě – z Fryšavy, Jimramova, Radňovic, Řečice a Nového Města na Moravě. Program obohatili svým vystoupením žáci I. ZŠ v Novém Městě na Moravě.

 

Slavnostní večer k Únoru

V sále místního kina se uskutečnil 24. února 1987 slavnostní večer k 39. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu. Oslava byla zahájena státní hymnou, poté následovala báseň v podání Zlaty Mertlíkové, žákyně gymnázia. Úvodní slovo přednesl předseda Mě V KSČ s. František Dvořák a hlavní referát k významnému politickému výročí ing. Jaroslav Dlabač. Závěrem byl účastníkům oslavy promítnut film „Kouzelníkův návrat“.

 

Novoměstští lyžaři ve Finsku

Na pozvání dělnické sportovní organizace TUL odcestovala 4. března 1987 osmičlenná výprava novoměstských lyžařů do Finska. V průběhu osmidenního pobytu startovali naši lyžaři ve třech závodech, v nichž dosáhli pozoruhodných výsledků. Jiří Teplý v silně obsazených závodech získal třikrát druhé místo a za sebou nechal i zkušené finské reprezentanty. Pěkných výsledků dosáhli i další naši závodníci J. Baranyk a A. Vaněk. Mezi ženami dosáhla vynikajícího výsledku dorostenka S. Sobková svými dvěma čtvrtými místy. Velkým překvapením pro finské příznivce

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos