O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 246

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

voměstském zpravodaji narůstaly a byly eliminovány pouze vyšším pracovním úsilím členů redakční rady. Vzniklou situaci řešili nevýrazně vydavatelé – Mě V KSČ a Měst NV. Situace se prakticky nezměnila, redakční rada podporu nedostala. Od II. pololetí se náklad Novoměstského zpravodaje zvýšil z dosavadních 1.700 kusů na 2.000 ks, neboť řadu měsíců se projevoval nedostatek této tiskoviny. Do prosincového čísla NZ připravila redakční rada přílohu – kalendář na rok 1988 s užitím starých perokreseb Karla Němce. V tomto roce došlo k rozšíření počtu odběratelů o 163, celkový počet prodaných zpravodajů činí 1.857 výtisků. Obsahová i grafická úroveň ročníku 1987 byla hodnocena okresními orgány jako velmi dobrá.

 

Informace AS

I nadále tvoří samostatnou přílohu Novoměstského zpravodaje tzv. Informace AS MěV KSČ a program kina. Informace od jejich vzniku vytváří pracovnice MKD Alena Buchtová, která každému novému číslu věnuje maximální pozornost a zájem. Vydávají se v počtu 3.000 kusů, zbývající část je distribuována PNS – poštou do domácností Nového Města na Moravě a nejbližšího okolí. V tomto roce se rovněž podařilo zajistit tisk štítků adres předplatitelů tiskovin, čímž odpadla náročná práce ručního psaní adres.

 

Zápis do 1. tříd základní školy

15. ledna 1987 bylo na II. základní škole v Novém Městě na Moravě živo. Maminky a tatínkové přiváděli k zápisu do prvních tříd své děti. Budoucí prvňáčci s odvahou a chutí předváděli soudružkám učitelkám co dovedou – počítali, zpívali, recitovali. Každý z nich si domů odnášel pamětní perníkovou medaili. Všem 146 budoucím žákům prvních tříd bylo popřáno, aby jejich vstup do školy byl pln radosti, úsměvů a nadšení.

 

  1. Hovory s mládeží

Letošní první Hovory s mládeží organizované komisí pro mládež a tělesnou výchovu při Měst NV, úsekem MŠVV MKD, HGVU a ZO ČSOP a novoměstským kinem byly věnovány problematice ochrany přírody a životního prostředí. Díky pracovníkům Správy CHKO Žďárské vrchy shlédlo ve čtvrtek dne 29. ledna 1987 na 170 novoměstských mladých přátel a ochránců přírody tři televizní filmy režiséra Kuby Jurečka – Proměny Vysočiny, Já se tam vrátím a Pouta Vysočiny.

 

Ocenění odborářských sportovců

V úterý 1. února 1987 se v zasedací síni Okresní odborové rady ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo setkání 28 nejúspěšnějších odborářských sportovců a organizátorů sportovně branné činnosti s představiteli OOR a OV ČSTV Žďár nad Sázavou. Mezi organizátory masových soutěží a sportů byli z našeho města oceněni: Jiří Dvořák a Oldřich Pojezný z k. p. Chirana, mezi kolektivy hrající volejbal družstvo mužů OÚNZ, v DZBZ MUDr. A. Burešová a MUDr. J. Bureš z OÚNZ a J. Herman z k. p. Chirana.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos