O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 245

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Novoročenky

Na prahu nového roku 1987 byly již tradičně zaslány novoročenky s blahopřáním od představitelů Městského národního výboru, Městského výboru KSČ a dalších vedoucích pracovníků novoměstských organizací a podniků. Novoročenky měly dobrou výtvarnou úroveň a tak, jako v minulosti, byly přijaty a hodnoceny kladně. Z této téměř zapomenuté tradice se vyvinul výrazný společenský prostředek sbližující jednotlivce i organizace před celoroční spoluprací.

 

Plesová sezóna

Plesová sezóna byla v tomto roce hodnocena jak občany města, tak i představiteli zainteresovaných institucí jako zdařilá bez výraznějších nedostatků. Všechny plesy se konaly ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Sezóna byla zahájena dne 10. ledna 1987 plesem pracujících, který pořádal MěV KSČ (hudba JUDr. K. Sayferta z Tišnova, předtančení zajistili studenti a studentky gymnázia v Novém Městě na Moravě). V pátek 16. ledna pokračovala sezóna plesem ZO ČSPO a rovněž i 23. ledna ovládli parket požárníci. Dne 24. ledna se uskutečnil Rybářský ples. V pátek 30. ledna následoval ples mateřských škol a v sobotu 31. ledna ples ČSL. 6. února byla na pořadu ples JZD Nové Město na Moravě (hudba Slavkověnka a tan. orchestr „Sešlost“ z Kraslic). V sobotu 7. února pokračovala sezóna plesem k. p. Chirana (hudba taneční orchestr JKP Velké Meziříčí) a následovaly: 13. února ples OÚNZ v Novém Městě na Moravě (hudba JUDr. K. Sayferta z Tišnova), 14. února ples chovatelů (hudba „Ševcovská muzika“ ze Skutče), 20. února Lesácký ples (hudba taneční orchestr „Studio K–10“), 21. února ples Agrochemického podniku (hudba tan. orchestr „Šance“ z n. p. Kablo V. Meziříčí), 27. a 28. února studentský ples (po oba dny hudba taneční orchestr JKP Velké Meziříčí, předtančení studentů gymnázia). Plesovou sezónu zakončil dne 28. března fialkový ples (hudba skupiny Kamzas a malé dechovky, předtančení studentů gymnázia). I v tomto roce se všechny plesy těšily nebývalému zájmu občanů, především mládeže a byly zcela vyprodány.

 

Novoměstský zpravodaj

Počátkem roku 1987 oslavil úzký kruh členů redakční rady 10. výročí vzniku moderní novoměstské tiskoviny – Novoměstského zpravodaje. K tomuto výročí byla vydána atypická čestná uznání – tzv. Zlaté novoměstské zpravodaje – pro členy redakční rady Jiřího Maděru, Miloslava Dvořáka (oba 10 let práce v red. radě), Jaromíra Čejku (6 let práce v red. radě). Uznání obdržel za dlouhodobé působení v Novoměstském zpravodaji Ivo Tulis a tiskárna ve Velkém Meziříčí, kde je zpravodaj od počátku vyráběn. Osobní poděkování za dobrou spolupráci ve formě grafického listu zaslala redakční rada jednotlivcům, kolektivům i institucím. Lze jen litovat, že toto výročí proběhlo bez povšimnutí ze strany vydavatelů. V průběhu I. pololetí roku došlo k řešení nedostatků, které v No-

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos