O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 244

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vyhodnocení plnění celoměstského socialistického závazku uzavřeného novoměstskými občany, závody, organizacemi NF a školami na rok 1987 bylo provedeno z podkladových materiálů zaslaných jednotlivými účastníky této soutěže. Socialistický závazek byl zaměřen na plnění hlavních úkolů VP NF na zvýšení všeobecné aktivity občanů, na trvalé zkvalitňování politickovýchovné a organizátorské práce všech orgánů Měst NV a organizací NF. Výsledkem bylo zapojení širokého okruhu občanů do plnění plánovaných akcí „Z“, které jsou důležitým prostředkem uspokojování potřeb občanů a zlepšování jejich životních podmínek ve městě. V investiční akci „Z“ se podařilo úspěšně dokončit vodovod na Rokytně, náhradní smuteční obřadní síň, prodejnu domácích potřeb i stavbu vodovodu Pod zastávkou, která byla zahájena ve IV. čtvrtletí 1987 v hodnotě díla 500.000 Kčs. Dále se pracovalo na akcích MŠ Nová Ves, OÚNZ – lůžka, které přecházejí do plánu příštího roku. Původní plán v investičních akcích „Z“ roku 1987 – 2.438 tis. byl povýšen a jeho skutečné plnění – vytvořená hodnota díla činila 5.948 tis. Kčs. Městský národní výbor vyslovil poděkování všem občanům, občanským výborům, závodům, organizacím NF, kteří se podíleli svým dílem na naplnění socialistického závazku.

 

III. Veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí

 

Jednotný plán

K novému roku 1987 byl již tradičně zásluhou Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě a dalších organizací zpracován Jednotný plán kulturní, tělovýchovné a branné činnosti. Tento plán obdržely všechny instituce města, organizace, poslanci a funkcionáři. Podrobně seznamoval s jednotlivými akcemi, jejich termíny a zodpovědností za realizaci v průběhu celého kalendářního roku. Graficky vkusná obálka byla prací propagačního úseku MKD, obsahového zpracování a rozmnožení se zhostily pracovnice MKD.

 

Kalendářní plán

Souběžně s Jednotným plánem byla vydána i jeho příloha nazvaná „Kalendářní plán akcí na rok 1987“, která měla širší užití a seznamovala s mimoškolním vzděláváním pro veřejnost, společenskými zábavami, zájmovou uměleckou činností, společenskými akcemi a sportovními a tělovýchovně-brannými akcemi roku. V příloze byl rovněž i plán oslav významných politických výročí r. 1987, činnost Městské knihovny i místních lidových knihoven a výpůjčních míst. Těmito tiskovinami se občanům dostaly do rukou konkrétní plány ze všech oblastí činnosti města pro tento rok.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos