O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 243

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

jevují některé závady výstavby a nepůsobí dobře na smuteční hosty (zatékání dešťové vody, odlupování omítky a pod.). Celková činnost sboru ze strany okresního SPOZ byla v roce 1987 hodnocena kladně a novoměstskému sboru byl udělen krajský titul „Vzorný sbor 40. výročí Vítězného února“.

V průběhu roku 1987 uskutečnil SPOZ následující akce s danými počty: Vítání dětí (31 obřadů, tj. 117 dětí, z toho 6 individuálních vítání), sňatky (119), rozloučení s MŠ (6), vítání do 1. tříd (11 – 210 dětí), slavnostní ukončení ZŠ (2 – 274 žáků), oslava MDD (7), Den zletilosti (1), předávání obč. průkazů (3), předávání výučních listů (2), předávání maturitních vysvědčení (1), slib Jisker (2), odchody do důchodu (20), sraz rodáků (1), přijetí nových občanů města (2), přijetí osamělých žen (1), přijetí sportovců (1), návštěvy v Domovech důchodců (4), návštěvy nemocných (50), životní jubilea – 715 (osobní návštěvy + písemné blahopřání), jubilejní svatby (57 stříbrné, 13 zlaté), besedy s důchodci (17), besedy s rodiči prvňáčků (2), blahopřejné dopisy vojákům (43), občanské pohřby (4), občanské kremace (46), občanská rozloučení (7), smuteční relace (198), církevní pohřby s účastí smutečních řečníků (203).

 

2. Vyhodnocení celoměstského socialistického závazku 1987

 

ZÁVAZEK

PLNĚNÍ

PLNĚNÍ v %

EKONOMICKÁ ČÁST

INVESTIČNÍ ČÁST – AKCE „Z“

 

vytvořená hodnota díla (v tis. Kčs)

5.550

5.948

107

při finančním nákladu (v tis. Kčs)

4.340

4.689

108

Odpracováno celkem hodin

150.000

176.280

117

z toho mládeží

21.000

19.220

92

bezplatně

126.000

119.450

95

NEINVESTIČNÍ ČÁST – AKCE „Z“

 

vytvořená hodnota díla (v tis. Kčs)

2.907

3.100

106

při finančním nákladu (v tis. Kčs)

900

1.300

144

Odpracováno brig. hodin celkem

306.000

283.618

93

z toho mládeží

55.000

49.553

81

bezplatně

210.000

215.332

103

Vysázeno stromů a keřů (ks)

2.000

2.150

107

Vysázeno lesních stromů (ks)

15.000

16.200

108

Upraveno zelených ploch (m2)

75.000

75.000

100

Nově založeno zelených ploch (m2)

2.000

2.600

130

Sběr odpadových surovin – celkem q

6.600

8.970

135

z toho železa

3.700

5.180

140

papíru

2.700

2.829

105

textilu

300

275

91

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos