O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 241

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

výpomoci zemědělským podnikům. Projednala zprávu o stavu přípravy a postup realizace rekonstrukce Gottwaldovy ulice. Finanční prostředky na tuto akci jsou pokryty z vlastních zdrojů Měst NV, vyčištění města po demolici provede sám podnik Dopravní stavby Olomouc a vozovka bude uvedena do původního stavu. Rada schválila plány práce rady VLK Měst NV na I. pololetí roku 1988 a plán práce PZ Měst NV na rok 1988. Rada byla seznámena se stížností občanů Jánské ulice na záměr výstavby garáží v této ulici. K prošetření této stížnosti ustanovila komisi. Vzhledem k závažnosti této problematiky bylo povoleno předsedou Měst NV prodloužení zákonné lhůty k vyřízení na 60 dnů. Předseda Měst NV seznámil radu se záměrem zřídit v MKD nealkoholický klub či kavárnu mladých. Tento záměr bude předmětem dalšího jednání stranických orgánů a ostatních zainteresovaných organizací. Vedoucí odboru školství ONV seznámil radu Měst NV s finančním zajištěním akcí v r. 1988 v oblasti školství. Přístavba ZŠ Nová Ves bude finančně kryta, s přístavbou zvláštní školy je uvažováno v příští pětiletce, na výstavbu Domů pionýrů v Novém Městě na Moravě nejsou finanční prostředky a není reálný předpoklad jeho výstavby. V diskusi na plenárním zasedání vystoupili: J. Kučera seznámil přítomné s výsledky brigádnické výpomoci zemědělským podnikům v OV č. 4 za rok 1987 a poukázal na nedostatky v úklidu sněhu z chodníků u socialistických organizací na Sekaninově náměstí v průběhu loňské zimy. S. ing. J. Černý, posl. Měst NV poukázal na povinnost rodičů bydlících na ul. Tyršově a Budovatelů, dbát na bezpečnost svých dětí během uzávěry ulice Gottwaldovy a požádal o zřízení přechodu pro chodce /zebry/ na Tyršově ulici v I. polovině roku 1988, kdy se bude realizovat rekonstrukce Gottwaldovy ulice. Dále poukázal na špatné zajištění výstavby oplocení kolem dětského hřiště na Tyršově ulici ze strany Technických služeb. S. Bláhová, posl. Měst NV, poukázala na nekvalitní zimní údržbu komunizace Sportovní ulice, kde jsou dětmi vytvořené klouzačky a vytvářejí nebezpečí jak pro chodce, tak pro motoristy. S. Fr. Dvořák, předseda MěV KSČ, se ve svém příspěvku zabýval negativními jevy při akcích veřejné lidové zábavy. Poukázal na nutnost bezpodmínečného dodržování podmínek povolovacího řízení, včetně úkolů pořadatelů a souborů hudebníků včetně řádného výkonu funkce kontrolních orgánů. Je nutné hledat jiné cesty k řešení stávajících problémů, než represivní. Je třeba doporučit návrh OV SSM ve Žďáře n/S. o povolování akcí ZO SSM pouze s nealkoholickým občerstvením. S. Frant. Srnský poukázal na nutnost výstavby Domu pionýrů a mládeže v Novém Městě na Moravě. s. J. Obr, ved. odboru MHO Měst NV podal informaci o prodeji písku pro účely zimní údržby chodníků u Drobné provozovny Měst NV. V závěru PZ pozval předseda Měst NV přítomné na slavnostní večer k ukončení Měsíce přátelství dne 10. 12. 1987.

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová