O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 236

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V Novém Městě na Moravě a uložila místopředsedkyni Měst NV svolat jednání na úrovni ředitele RaJ Žďár n/S. s vedením Měst NV k vyřešení tohoto stavu. Při rekonstrukci topného kanálu UD D. Rožínka došlo ke značnému poškození zeleně, proto rada Měst NV uložila komisi zeleně projednat s viníkem obnovu na náklad Uranových dolů. Plenární zasedání dále projednalo zprávu o základních směrech sdružování finančních prostředků a činností u Měst NV v Novém Městě na Moravě. Návrhy plánů práce rady, VLK Měst NV na II. pololetí 1987 a upřesnění plánů práce PZ na II. pololetí předložil tajemník Měst NV s. Jaromír Čejka. V diskusi vystoupili s. P. Tulis, posl. Měst NV – vznesl připomínku k odstavenému vraku auta na ulici Budovatelů – hrozí nebezpečí úrazu dětí. S. Kučera, OV č. 1 – vznesl stížnosti občanů OV č. 1 k záměru na zřízení cvičiště psů kynologického kroužku v Novém Městě na Moravě /za budovou Svazarmu/. Vzhledem k blízkosti obytných domů je OV zásadně proti realizaci a žádá o umístění tohoto cvičiště dál směrem ke koupališti. s. Bláhová, posl. Měst NV – upozornila na skutečnost, že v prodejně Domácích potřeb nejsou s prostorovým řešením prodejny spokojeni ani občané, ani prodavači. Dotazuje se zda je znám autor projektu a zda se nadřízený podnik Potraviny Brno k projektu vyjadřoval. MUDr. Šusták, poslanec ONV vystoupil ve svém příspěvku k otázce nutnosti výstavby čističky odpadních vod. Upozornil, že ve městě je okresní nemocnice, která se stará o zdraví pracujících velkých průmyslových komplexů. Čističku je třeba budovat přednostně, s tím souvisí i budování, přístavba nemocnice – v opačném případě bude zdravotní péče na celém okrese stagnovat. – Měst NV udělal vše pro to, aby se výstavba čističky uskutečnila, přesto se do plánu KNV nedostala. Město samotné je pro výstavbu připraveno – je vybudován kanalizační sběrač „A“, probíhá výstavba sběrače „B“. Po zodpovězení dotazů z diskusních příspěvků zakončil předseda Měst NV s. Klapač plenární zasedání.

4. plenární zasedání

4. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 27. srpna 1987 v Městském kulturním domě za účasti 90 poslanců Měst NV, 6 poslanců OVN, 1 poslance KNV, 1 poslance ČNR a 172 občanů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Petr Klapač. Poslanec Měst NV ing. Zedník přednesl zprávu o činnosti rady od posledního plenárního zasedání. Rada se sešla čtyřikrát a na svých zasedáních projednala: 17. června 1987 – zprávu o činnosti rady ředitelů, jako aktivu rady Měst NV, která byla ustavena v roce 1983. Bylo konstatováno, že tato rada nepracuje na potřebné úrovni, nejsou plněny pokyny a úkoly dané se strany Měst NV. Rada Měst NV uložila místopředsedkyni Měst NV s. Věře Buchtové projednat se zúčastněnými vzniklou situaci. Ke zprávě

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková