O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 234

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v roce 1986 poskytl Městský národní výbor 42 důchodcům opakované doplňkové příspěvky v celkové výši 61.460 Kčs, z toho byl příspěvek na nájemné ve výši 9.510 Kčs; 7 důchodcům sociální důchody ve výši 78.950 Kčs a 1 důchodkyni příspěvek při onemocnění Tbc ve výši 1.200 Kčs. Dále bylo 29 důchodcům při onemocnění cukrovkou dáno 56.410 Kčs. Bylo rovněž zavedeno stravování důchodců v bufetu RaJ Panský dům, někteří využívali závodní stravování v jídelně UD a JZD. Měst NV přispěl na stravování důchodců za rok 1986 celkovou částkou 2.299,20 Kčs. Pečovatelská služba je poskytována v obvodu Měst NV 35 občanům a 51 občan je ošetřováno ve středisku osobní hygieny, kde bylo provedeno starým občanům koupání (436), pedikura (351), mytí vlasů (28), praní prádla (527kg). Pečovatelská služba má vlastní vozidla, která zajišťují odvoz nepohyblivých občanů do střediska na uvedené služby. V Novém Městě na Moravě jsou tři pečovatelky z povolání a pět dobrovolných pečovatelek. Stále není vybudován dům soustředěné péče (pečovatelské služby) ústavní péče je nemohoucím nebo opuštěným občanům poskytována dvěma domy důchodců -ve Velkém Meziříčí a Mitrově, nově se otevírá v Bystřici n/P. V současné době je umístěno 10 občanů Novoměstska v domovech důchodců, 14 žadatelů čeká na umístění. Čekací doba na umístění do domova důchodců je asi 2-4 měsíce. Připravuje se 1x čtvrtletně promítání filmů pro pamětníky – pouze pro důchodce. Plenární zasedání pokračovalo dále zprávou o plnění volebního programu Národní fronty za rok 1986, kterou předložil ved. odboru FaP s. Dvořák a přednesl ing. L. Novotný, předseda plánovací komise Měst NV. Ze zprávy zaujal oddíl věnovaný výstavbě jak v samotném městě, tak i místních částech. Přítomné zaujala informace o zahájení činnosti nové sběrny prádla a šatstva, cena modernizace pěti bytových jednotek v č. p. 97. Ve městě se též zlepšila organizace provádění kominických služeb. Byl též zpracován projekt interiéru na modernizaci holičské provozovny. V provozovně sklenářství byla zavedena výroba klíčů FAB. V lednu t. r. byla dokončena rekonstrukce provozovny pohřební služby a květinové síně. V provozovně Kadeřnictví byla zavedena bezobjednávková služba. Ve městě se však nepodařilo zabezpečit provoz veřejného osvětlení v žádoucím stavu. Rovněž kanalizační vpustě nebyly vyčištěny podle potřeby. Byla též zahájena práce na adaptaci rodinného domku v Novém Městě na Moravě na budovu pro zvláštní školu. V průběhu dalšího jednání předložil tajemník Měst NV Jaromír Čejka PZ ke schválení úkoly občanských výborů na rok 1987 a v hlavních rysech seznámil s návrhem vyhlášky požárního řádu pro Nové Město na Moravě. V diskusi byl vznesen dotaz od s. Žáka za OV Pohledec, kdy bude postaven v našem městě

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková