O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

 • Přepis novoměstské kroniky

  Vážení návštěvníci děkujeme,
  za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 231

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

I. Úvod

Rok 1987 probíhal v celé naší společnosti zcela ve znamení oslav 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. V tomto roce bylo z ideově-politických významných akcí rovněž vzpomenuto 65. výročí vzniku Svazu sovětských socialistických republik, proběhla významná jednání XI. všeodborového sjezdu a IV. Socialistického svazu mládeže.

V našem městě byl tento rok výrazně charakterizovaný prudkým rozvojem v oblasti výstavby. V rámci investičních akcí „Z“ byla v dubnu dokončena stavba prodejny domácích potřeb na Komenského náměstí a její otevření bylo dalším přínosem pro rozvoj obchodní sítě ve městě. Stavbu se podařilo realizovat a předat do užívání s tříměsíčním předstihem. V tomto roce se podařilo rovněž úspěšně dokončit stavbu smuteční obřadní síně. Výstavba nepřesáhla dobu jednoho roku a její otevření bylo splněním úkolu okresní a městské konference KSČ. V rámci akcí „Z“ byla rovněž zajišťována výstavba lůžek nemocnice, kterou zabezpečoval OÚNZ v Novém Městě na Moravě. Jako nová stavba byla zařazena do plánu stavba vodovodu Pod zastávkou pro zabezpečení dodávek pitné vody pro bytové domy v této lokalitě. Byla též zahájena výstavba autobusového nádraží Pod zámkem a v červenci převzali občané do užívání 76 bytových jednotek v sídlišti Pod zastávkou. Mimo uvedené hlavní akce se realizovala celá řada drobnějších staveb a stavebních úprav a to jak přímo ve městě, tak i v místních částech.

V kronikářském zápisu letošního roku se odrážejí nejvýznamnější události, činnosti a práce našeho města.

Kronikářský zápis má tyto části:

 1. Úvod

 2. Činnost městského národního výboru v Novém Městě na Mor.

 3. Veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí, organizace Národní fronty

 4. Činnost na úseku kulturním, školství

 5. Tělovýchova a sport, zdravotnictví

 6. Obyvatelstvo

 7. Požární zásahy

 8. Výstavba města

 9. Místní části

 10. Počasí

Nedílnou součástí kronikářského zápisu jsou přílohy:

 1. Tiskoviny značené na okraji kronikářského zápisu příslušným číslem pořadového listu v červeném bodu

 2. Fotodokumentace značená v kronikářském zápisu příslušným číslem pořadového listu v modrém bodu.

V obou případech je číslo listu doplněno pořadovým číslem tiskoviny, nebo fotografie. 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková