O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 23

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Při podzimních směnách Národní fronty bylo brigádnicky odpracováno 1.500 brig. hodin převážně při sklizni slámy a brambor.

 

 

V měsících lednu a únoru 1984 tříděn dokumentační materiál. V březnu a dubnu vypracován koncept zápisu, který byl projednán společně s dokument. materiálem ve školské a kulturní komisi Měst NV dne 24. dubna 1984 a schválen radou Měst NV v Novém Městě na Moravě dne 10. května 1984. Zápis do kroniky proveden v květnu a červnu 1984.

Současně s kronikářským zápisem byla kronikářem zpracována soutěžní práce III. celonárodní soutěže kronikářů ČSR zaměřená k 40. výročí osvobození naší vlasti: Nové Město na Moravě 1945-1985. Tato práce byla zpracována samostatně mimo rámec kronikářského zápisu roku 1983.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová