O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 224

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

známeni s návrhem volebního programu na další období. V brigádnické činnosti se občané podíleli na dokončení opravy kulturního domu, na jarních a podzimních směnách NF odpracovali 763 brig. hodin, při pomoci zemědělství v období žní a hlavně pak při sklizni brambor odpracovali 766 hodin. Počátkem února se uskutečnily tradiční párkové závody dětí a mládeže. K oslavě Mezinárodního dne žen, která se uskutečnila v kulturním domě byly pozvány všechny ženy obce. S oslavou, jejíž částí byl kulturní program, byl spojen i dětský karneval. I v tomto roce navštívily členky aktivu SPOZ starší spoluobčany u příležitosti jejich významných životních jubileí. Místní knihovna ani v tomto roce z hlediska rekonstrukce budovy nepracovala. Obnovení činnosti je plánováno na příští rok.

Zubří Veškerá činnost občanského výboru i občanů Zubří byla v roce 1986 zaměřena ke splnění úkolů volebního programu NF a ke splnění požadavků určených k nejvýznamnějšímu politickému výročí roku - volbám do zastupitelských orgánů všech stupňů. Zásluhou občanského výboru a ZO KSČ byly realizovány dvě předvolební schůze na kterých byli občané seznámeni s organizací voleb v květnových dnech, s významem voleb v naší společnosti i se jmény a stručnými charakteristikami navrhovaných kandidátů za poslance. Před volbami byla obec slavnostně vyzdobena vlajkoslávou, transparenty a panely. Volební místnost umístěná v budově občanského výboru byla velmi pečlivě připravená a upravená. Podle hodnocení kontrolní komise patřila k nejlepším. Ve vstupní chodbě byla instalována výstavka z prací dětí a mládeže. Největší podíl na této tak kvalitní přípravě volební místnosti měla ředitelka místní základní školy s. Eva Holá. 23. a 24. května 1986 se občané obce-voliči dostavili k volební urně v plném počtu a kandidátům Národní fronty odevzdali svůj hlas. 25. září 1986 potom občané obce na veřejném shromáždění zvolili nový občanský výbor na další volební období. Jednomyslně bylo odhlasováno složení občanského výboru a občanů do jeho funkcí: Předseda - Eva Holá, místopředseda - Zdeněk Skalník, tajemník - ing. Vladimír Novotný, členové OV - Josef Jambor, Anděla Jinková, Ladislav Juránek, Miroslav Havlík, Petr Skalník, Josef Řádek, František Žák, Pavel Janů. Občané byli seznámeni s návrhem volebního programu na další volební období. Při jarních a podzimních směnách pracovali občané na úpravě veřejných prostranství obce, údržbě stávajících zařízení i na úklidu v okolí svých bydlišť, při čemž odpracovali celkem 846 brigádnických hodin. Při pomoci zemědělství při žňových a podzimních pracích bylo odpracováno 876 hodin. Počátkem roku byla uspořádána beseda s důchodci pod patronací SPOZ při Měst NV. 12. února 1986 pak proběhly v obci tradiční párkové závody v lyžování, kterých se zúčastnilo 38 závodníků. Vítězové obdrželi diplomy a drobné věcné odměny. Místní knihovnu vedla v roce 1986

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová