O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 223

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

o úpravy vozovek a chodníků v obci. Vedoucím místní knihovny byl s. ing. Lácha. Počet výpůjček knih byl v roce 1986 1.710 titulů. Knihovna má 116 stálých čtenářů. V rámci knihovny bylo provedeno 23 besed a 28 výstavek. Do dalšího období se plánuje dokončení práce s knihovním fondem a vybavení poličkami na knihy.

Studnice Na úseku ideově-politické práce v roce 1986 zajistil občanský výbor ve Studnicích výzdobu obce k Únorovému vítězství pracujícího lidu, volbám do zastupitelských orgánů, k májovým dnům a k výročí VŘSR. Rovněž i skříňky malé názorné agitace byly po celý rok obměnovány a jejich obsah byl aktuální. Brigádnická činnost byla realizována při jarních a podzimních směnách Národní fronty, kdy občané odpracovali 210 brigádnických hodin. Plemenářskému podniku Žďár n/S. byla poskytnuta pomoc při sklizni brambor v 120 brigádnických hodinách. Nejaktivnější složkou NF v obci je ZO SPO. Požárníci uskutečnili pro občany přednášku o prevenci požárů, vlastními silami provedli údržbu požární techniky a požární zbrojnice, zabezpečili preventivní prohlídky domů v obci. V předvolební schůzi byli voliči seznámeni s návrhy na kandidáty. Volebního aktu se zúčastnili všichni voliči obce. 18. září 1986 v turistické chatě TJ Nové Město na Moravě bylo veřejné shromáždění občanů k volbě občanského výboru. Schůze se zúčastnilo 16 občanů a 1 host. Jednomyslně byl zvolen nový občanský výbor pro další volební období v tomto složení: Předseda - František Fajmon, místopředseda - Miloslav Musil; tajemník - Jaroslav Konvalinka, členové OV - František Moravec, Bohumil Pečínka, Zdeněk Sláma, Antonín Ubr. Přítomní občané byli seznámeni s výsledky aktivity za uplynulé volební období a s volebním programem na léta 1986-1990. Nejvýraznější připomínky občanů byly k sestavování jízdních řádů pro obec. Odbor výstavby a komise dopravy Měst NV v Novém Městě na Moravě byly v tomto směru požádány o písemné vyjádření.

Vlachovice K nejvýznamnější politické události roku 1986 - volbám do zastupitelských orgánů všech stupňů byly směřovány akce i činnost Občanského výboru i obyvatel obce. Na předvolebních schůzích, které zorganizoval OV se ZO KSČ byli voliči informováni o významu, organizaci voleb v květnových dnech i o navrhovaných kandidátech na funkce poslanců. Místní rozhlas uvedl relaci s předvolební tematikou, ve dnech voleb byla připravena volební místnost ve společenské místnosti nové budovy OPBH a slavnostně vyzdobena obec. Voleb se zúčastnili všichni voliči obce a odevzdali svůj hlas kandidátům Národní fronty. 12. září 1986 se v kulturním domě uskutečnilo veřejné shromáždění občanů k volbě nového občanského výboru pro další volební období: Občané zvolili jednomyslně tyto funkcionáře: Předseda - Arnošt Dudek, místopředseda - Jaroslav Havlík, tajemník - Josef Petr ml., členové OV - Jiří Petr, František Petr, Jana Šustáčková, Josef Kubík ml. Občané byli se-

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová