O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 222

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sjezd KSČ i 65. výročí založení KSČ. K májovým oslavám byla obec slavnostně vyzdobena, děti, školní mládež a občané obce se zúčastnili májového průvodu v Novém Městě na Moravě. Volební místnost byla instalována v budově OV a její uspořádání i výzdoba patřila k nejlepším. Při volbách byla 100% účast voličů, kteří svůj hlas dali kandidátům Národní fronty. 18. září 1986 se v obci konalo veřejné shromáždění občanů, které jednohlasně zvolilo nový občanský výbor obce pro další volební období. Do funkcí byli zvoleni: Předseda - Jaroslav Příhoda ml., místopředseda - Jiřina Janebová, tajemník - Jaroslav Sláma; členové OV - ing. Jan Hromádka, Bohumil Nečas, Petr Kvíčala, Věra Dlouhá, Jan Novotný, Miroslav Lukeš . S velmi dobrou odezvou byly v obci uskutečněny i další akce kterými byly Sraz rodáků a Sportovní odpoledne pro děti. Byla obnovena činnost souborů Horáček a Horák. V dvouměsíčním předstihu byl v akci ,,Z" dokončen vodovod díky aktivitě občanů a organizátorské činnosti stavbyvedoucího s. Nečase. Dobře pracoval i agitační kolektiv, který vedla s. Svatoňová, která se rovněž starala o malou názornou agitaci. Vedoucí místní knihovny byla s. Tlustošová, která v roce 1986 zaznamenala 2.150 výpůjček. V obci je 55 stálých čtenářů.

Slavkovice Řídící činnost občanského výboru ve Slavkovicích byla v roce 1986 zaměřena k významným výročím - XVII. sjezdu KSČ, 65. výročí vzniku KSČ a hlavně pak k volbám do zastupitelských orgánů všech stupňů. K těmto výročím uzavřeli občané hodnotné závazky zaměřené vesměs k lepšímu vzhledu obce. V místním kulturním domě proběhla 24. února 1986 oslava k výročí Vítězného února s kulturním programem dětí. Při jarních a podzimních směnách Národní fronty bylo odpracováno celkem 648 brigádnických hodin. Občané se rovněž zúčastnili prací na pomoci zemědělství jak při žňových pracích, tak i při sklizni brambor, při kterých bylo odpracováno 897 hodin. Velká pozornost byla věnována předvolební kampani. Na předvolebních schůzích i v místním rozhlase byli občané-voliči informováni detailně o významu, organizaci voleb, o navržených kandidátech a j. Malá i velká názorná agitace byly instalovány v daných termínech, v budově kulturního domu byla připravena volební místnost. K volební urně se ve dnech 23. a 24. 5. 1986 dostavili všichni občané obce a dali svůj hlas kandidátům Národní fronty. 16. září 1986 pak na veřejném shromáždění občanů byl v obci zvolen na další volební období nový občanský výbor v tomto složení: Předseda - Pavel Peňáz, místopředseda - Pavel Mikeš, tajemník - Marie Peňázová, členové - Ladislav Beneš, Václav Peňáz, Václav Kučera, Bohuslav Pohanka, Miloš Sáblík, Vladimír Peňáz, František Král, Josef Mikeš, Jana Láchová, Zdeněk Novotný. Nový občanský výbor zpracoval plán práce na příští volební období se zaměřením na dobudování plánovaných akcí z minulého období. Jedná se hlavně

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová