O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 221

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

kcí poslanců. Rovněž i místní rozhlas se ve svých relacích zabýval předvolební tematikou. Volební místnost byla upravena v budově občanského výboru - kulturním domě a prostory vstupu byly využity k výstavce dětí z místní mateřské školy. Účast občanů obce na volbách ve dnech 23. a 24. května 1986 byla stoprocentní. Na veřejném shromáždění občanů dne 22. září 1986 byl v obci zvolen občanský výbor pro další volební období. Jednomyslně byli zvoleni do funkcí: Předseda - Pavel Svoboda, místopředseda - Ladislav Pochop ml., tajemník - Josefa Padalíková, členové OV - ing. František Dvořák, ing. Hana Dostálová, Jan Trödler, ing. Kamil Zajíček, Jaroslav Zajíček, Miloslav Kunstmüller. Občané obce odpracovali na jarních a podzimních brigádách Národní fronty celkem 638 hodin převážně na údržbě stávajících zařízení, veřejných prostranstvích obce i na úpravě okolí svých bydlišť. V dalších brigádnických hodinách provedli odbahnění požární nádrže v obci za vedení členů místního požárního sboru, provedli údržbu požární zbrojnice a údržbu budovy občanského výboru. Při pomoci zemědělství bylo v období žní a podzimních prací odpracováno 876 hodin. V následujícím období se činnost občanů zaměří na rekonstrukci střechy budovy občanského výboru (nákladem cca 60.000 Kčs); bude zbudováno 200 m2 chodníku a uskuteční se práce na oplocení školního hřiště. Vedoucí místní knihovny byl s. Bukáček. V roce 1986 získala místní knihovna čestné uznání Krajského národního výboru v Brně v soutěži ,, Budujeme vzornou lidovou knihovnu". Po rozšíření půjčovních prostorů a novém vybavení knihovny se zvýšila její činnost v rámci půjčovních hodin (2 hodiny týdně) na maximum. Při knihovně pracoval čtenářský kroužek mládeže. V knihovně bylo uskutečněno 12 besed a 11 výstavek z produkce nových knih. Počet výpůjček dosáhl počtu 5.610 svazků, t. j. o 1.809 více než v loňském roku, pravidelných čtenářů je 96, převážně školní mládeže.

Rokytno Občanský výbor ve spolupráci se ZO KSČ v obci Rokytno uskutečnil dne 16. ledna 1986 tradiční párkové závody dětí a mládeže v běhu na lyžích a ve skoku na sněhovém můstku. Závodů se zúčastnilo 32 účastníků. Vítězové byli odměněni věcnými cenami zakoupenými z prostředků organizací Národní fronty v obci a pamětním diplomem. K výročí Vítězného února byla obec vyzdobena vlajkoslávou a v místním rozhlase byla vysílána relace s krátkou kulturní vložkou. V březnu proběhla tradiční oslava Mezinárodního dně žen, na kterou byly pozvány všechny ženy obce. V pestré besídce s kulturním programem dětí dostaly přítomné ženy drobný dárek. Při jarních směnách Národní fronty bylo odpracováno celkem 467 brigádnických hodin převážně na úpravě životního prostředí obce. Na předvolebních schůzích, kterých se zúčastnilo 94 % voličů byli občané seznámeni s organizací voleb ve dnech 23. a 24. května 1986 i se jmény navrhovaných kandidátů za poslance. Relací v rozhlase byl vzpomenut XVII.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová