O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 22

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v hodnotě díla 9.037 Kčs, dalších 378 brigádnických hodin bylo odpracováno při směnách NF na úklidu, úpravě a zakládání zeleně (hodnota díla činila 3.975 Kčs). Na pomoc plemenářskému podniku byly odpracovány 102 hodiny při sběru kamení (v hodnotě 1.275 Kčs) a 586 hodin při sklizni slámy (v hodnotě 7.325 Kčs). Dokončenou stavbu čekárny ČSAD předali slavnostně občanům 13. 7. 1983 s. místopředseda MěstNV Oppelt a ing. Pelikán. Na opravě budovy kulturního domu byly provedeny výkopy pro odpadní jímku a přívod vody, položen betonový septik a potrubí.

Zubří V březnu 1983 byla v Zubří provedena zdravotnická přednáška v kulturní místnosti OV za účasti 25 občanů. Na téma Toxikománie, nikotýn a alkoholismus promluvil Dr. Jaroš. Ve velmi pěkném duchu proběhla oslava MDŽ, kde hlavní část programu zajistila ZŠ v Zubří. Děti za vedení s. ředitelky Holé a učitelek přednesly básničky, zazpívaly a zatancovaly. Program vhodně doplnily i děti MŠ a cvičenky džezgymnastiky. Na jarních směnách Národní fronty bylo odpracováno brigádnicky celkem 5.355 hodin. Dále bylo vysázeno 40 kusů okrasních keřů a stromů, bylo upraveno 400 m2 zelených ploch a sesbíráno a odevzdáno 41 t 995 kg odpadových surovin. V průběhu I. pololetí se uskutečnily v obci následující akce: lyžařské závody, karneval na ledě, byla provedena relace k oslavě Vítězného února, oslava MDŽ, relace k 1. máji a 9. květnu, k MDD bylo uspořádáno sportovní odpoledne, byla provedena exkurze mladých požárníků, jedna taneční zábava a výlet. V plnění volebního programu Národní fronty byla provedena údržba školy (oprava střechy, adaptace školní jídelny, obložení stěn učeben a chodeb, byl instalován kovotěs do oken a dveří). Bylo vybudováno hřiště pro mládež, opravena komunikace v obci. Rovněž byly zrušeny dvě skládky a ponechána jen jedna veřejná. Byla též zřízena odstavná plocha pro motorová vozidla v rekreační oblasti Zubří. O pomník padlých se v obci i nadále vzorně stará ZO ČSŽ a PO při ZŠ. Členové ZO ČSPO nabarvili zábradlí okolo rybníka. Na čistotu okolí zuberského rybníka dohlíží mladí požárníci-pionýři. V roce 1983 byla též provedena údržba budovy občanského výboru. Byly vyměněny dveře a zárubně v I. poschodí, opraveny podlahy, vyspravení omítek, vymalování a rozšíření ústředního topení na WC. Při budování dětského hřiště byly provedeny následující práce: urovnání terénu, odvoz zeminy na vybudování zelených ploch, navezení slévárenského písku z n.p. Žďas Žďár. Při budování zelené plochy a parkoviště: a) zelená plocha cca 280 m2 - navezení zeminy a urovnání b) parkoviště - urovnání a navezení štěrku a písku

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová