O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 217

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

umístění knihovny z hlediska malých prostorů pro knižní fond i pro čtenáře. Počet výpůjček dosáhl v roce 1986 4.462 svazků. V rámci knihovny bylo uskutečněno 9 besed a 12 výstavek nových knih.

Maršovice V průběhu roku 1986 byla v obci Maršovice provedena oslava všech významnějších ideověpolitických akcí z nichž největší pozornost byla upřena k XVII. sjezdu KSČ, k 65. výročí vzniku strany a hlavně pak k volbám do zastupitelských orgánů. V rámci předvolební aktivity byly provedeny dvě předvolební schůze na nichž byli voliči podrobně seznámeni jak s významem volebního aktu, tak i s navrhovanými kandidáty na poslance. V místním rozhlase pak byly několikrát vysílány relace s volebním zaměřením. Přípravě volební místnosti, která byla umístěná na Maršovské rychtě, byla věnovaná patřičná péče. Sám volební akt proběhl ve dnech 23. -24. května 1986 při plné účasti voličů obce. Na veřejném shromáždění občanů obce dne 25. září 1986 byl jednohlasně zvolen nový občanský výbor ve složení: Předseda - František Růža, místopředseda - Bohuš Pavlas, tajemník - Božena Svobodová, členové - : Jiřina Bartalosová, Josef Popelka, Zdeněk Daniel, Stanislav Ondráček, Luboš Jambor, Petr Ondráček. Občané obce se v průběhu roku zúčastnili vyhlašovaných brigád Národní fronty, žňových i podzimních zemědělských pracích a j. V obci byla provedena oprava vpustí a vedení povrchové vody v nové ulici od domu J. Ondráčka až po dům majitele A. Novotného. Byla provedena úprava povrchu komunikace u Plockových, Bartalosových a Danielových. Byl též proveden nátěr střechy a zasklení oken autobusové čekárny. V podzimním období byl nakoupen materiál k opravě budovy občanského výboru (dlažba, obklad - kabřinec, barva na nátěr střechy, luxol na nátěr štítů, materiál k rozšíření ÚT). Byl též nakoupen materiál, dlažba a obrubníky na dokončení chodníků ulice Maršovské a k autobusové zastávky. Vpustní otvor u prodejny Jednota byl zakryt betonovou deskou. V říjnu byla provedena sběrová sobota, kdy bylo v obci sebráno 22 q železa. Při jednání OV s představiteli Měst NV v Novém Městě na Moravě byla přislíbena pomoc pro úpravy prostranství před Maršovskou rychtou a úpravách kanalizace v obci. V měsíci prosinci se uskutečnila Mikulášská besídka pro místní občany, na které k tanci i poslechu hrála místní hudba. Mimo tradiční Párkové závody v lyžování pro místní děti a mládež se sportovní akce nekonaly. Při bramborové sezóně byla brigádnicky jedna směna občanů obce věnována Jednotnému zemědělskému družstvu Vzlet Nové Město na Moravě. Nový občanský výbor jednal s Jednotou Velké Meziříčí o zbudování přístřešku pro ukládání pečiva a dále o povýšení úvazku v prodejně z 1, 5 na dva prodavače.

Nová Ves Občanská iniciativa ve všech oblastech života se v roce 1986 v Nové Vsi zaměřovala na hlavní politickou akci roku - k volbám

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová