O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 215

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a mládeže. K XVII. sjezdu komunistické strany Československa a k 65. výročí založení strany byla v obci provedena vlajková výzdoba, bylo instalováno heslo a dva propagační panely. Na veřejných předvolebních schůzích, kde byli voličům představeni kandidáti se zúčastnila většina obyvatel obce. Volební místnost byla umístěna v budově občanského výboru, slavnostně vyzdobena a vybavena potřebnými náležitostmi k volebnímu aktu. Již první den voleb t. j. 23 . května 1986 odvolilo 100 % obyvatel obce. Veřejné shromáždění občanů k volbě občanských výborů se v Hlinném uskutečnilo 18. září 1986 v budově OV a pro další volební období byl zvolen nový občanský výbor v tomto složení: Předseda: Jan Janů, Místopředseda: Stanislav Marek; tajemník: František Mička; Členové OV: Jan Slezák, Marie Křížová, Libuše Janů, Jaroslav Dvořák, Jiří Jakšič, Josef Bláha. Při podzimních pracech pro pomoc JZD Vzlet odpracovali občané 186 brigádnických hodin. Mezi nejaktivnější složky Národní fronty i v tomto roce patřily organizace ČSŽ a SPO. Významnou sportovní událostí byl tradiční hokejový turnaj mezi obcemi v působnosti JZD Vzlet. Místní oddíl se v tomto ročníku umístil na druhém místě. Místní knihovna, kterou vede s. Kříž zaznamenala v roce 1986 celkem 149 výpůjček. Pokles oproti loňskému roku byl zapříčiněn dlouhodobou nemocností knihovníka. V obci je 14 pravidelných čtenářů.

Jiříkovice V místní části Jiříkovice se z hlediska ideově-politických akcí provedla oslava výročí Vítězného února v sále občanského výboru za účasti 76 občanů. K Mezinárodnímu dni žen se pro ženy obce uskutečnila besídka s kulturním programem dětí. Na počest XVII. sjezdu KSČ a 65. výročí založení strany byla obec vyzdobena transparenty a vlajkoslávou. V předvolebních schůzích se při představení kandidátů zúčastnilo 97 občanů, při samotném volebním aktu ve dnech 23. a 24. května 1986 byla zaznamenána stoprocentní účast voličů. Volební místnost byla umístěna v budově kulturního domu. 16. září 1986 bylo tamtéž uskutečněno veřejné shromáždění občanů k volbě občanského výboru. Občané obce jednomyslně potvrdili sestavení nového občanského výboru v tomto složení: Předseda - Josef Petr, místopředseda - Jitka Hlaváčková, tajemník - Miroslav Žák, členové - František Kuba, Milan Komínek, Miroslav Petr, František Křídlo. K oslavě výročí VŘSR byla obec slavnostně vyzdobena. V oblasti brigádnické činnosti se zúčastnilo 110 občanů Jarních směn Národní fronty, 63 občanů se podílelo na výsadbě lesních stromků, při žňových pracích odpracovalo 73 občanů obce 203 brigádnických hodin a při podzimní pomoci JZD Vzlet se zúčastnilo 85 občanů. Tradičních Párkových závodů v lyžování se zúčastnilo 31 dětí a mládeže. Organizace SSM odměnila účastníky párkem a vítěze věcnými cenami a diplomy. V podzimním období zajišťoval nový občanský výbor materiál na stavbu dešťové ka-

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová