O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 213

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 24. června 1986 vyjížděla jednotka v počtu 1+2 opět k požáru osobního automobilu majitele s. Kroutila na Gottwaldově ulici v Novém Městě na Moravě. 16. srpna 1986 byl ohlášen požár v prostoru sklepa rodinného domku Na Výhledech č. 525. Po příjezdu byl proveden průzkum požářiště v izolačních dýchacích přístrojích. Bylo zjištěno, že se jedná o samovznícení briket (cca 22 q). Byl nasazen 1 C mlžný proud, provedeno ulití požářiště, odvětrání sklepního prostoru a uskladněné brikety vyneseny na dvůr. Dne 26. září 1986 se požární útvar zúčastnil námětového požárního cvičení v Dětském domově sociální péče v Křižanově. Dne 15. října 1986 zasahovala požární jednotka při požáru lesa v katastru obce Trhonice. Jednalo se o požár klestí a travnatého porostu. Dne 16. listopadu 1986 byl ohlášen požár briket ve sklepním prostoru rodinného domku Na Výsluní 495 v Novém Městě na Moravě (Jan Bureš). Po likvidaci požáru byly brikety vyneseny před domek a tam byly jejich doutnající části ještě polévány vodou. Silné zadýmení sklepa bylo odstraněno vysavačem kouře. Rovněž i 1. prosince 1986 byl ohlášen požár briket ve sklepě na Pionýrské ulici č. 104 (Ant. Rovenský). Likvidace proběhla obdobně jako v předchozím případě. Dne 10. prosince 1986 byl hlášen požár televizoru v bytě Zd. Herinka, Dukelská 563 v Novém Městě na Moravě. K požáru odjela jednotka PS v počtu 1+1. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že byl požár uhašen sousedy před příjezdem jednotky.

VIII. Výstavba města Dobré výsledky v oblasti plnění volebního programu Národní fronty v uplynulém roce 1986 byly podloženy usilovnou prací společenských organizací podniků a závodů i široké veřejnosti. V oblasti investičních akcí ,,Z" byl dokončen vodovod Křídla, probíhala výstavba prodejny domácích potřeb a nově byly zahájeny práce na stavbě vodovodu Rokytno, přístavba mateřské školy v Nové Vsi a náhradní smuteční obřadní síně v Novém Městě na Moravě. Původní plán roku 1986 1,8 milionů Kčs byl povýšen na 3,2 miliónů Kčs a i tento upravený plán byl celkově splněn. Podle vyhodnocení celoměstského socialistického závazku na rok 1986 činí vytvořená hodnota díla v oblasti investiční akce ,,Z" 3,996 tis. Kčs, na jednotlivých stavbách bylo odpracováno celkem 151 tisíc brigádnických hodin. V oblasti neinvestičních akcí ,,Z" byly prováděny akce údržby a oprav stávajících zařízení - na př: Rekonstrukce kanalizace v Jiříkovicích, zatrubnění silničního příkopu v Maršovicích, rozšíření katolického hřbitova v Novém Městě na Moravě a rekonstrukce některých místních komunikací. Celková vytvořená hodnota díla včetně údržby veřejných prostranství a zelených ploch činí 2,668 tisíc Kčs. Na všech

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová