O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 212

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dostavila k požáru nemohla zasahovat, protože v okolí není vodní zdroj. JMEZ byly požádány o vypnutí el. proudu. Přes veškerou snahu se nedařilo intenzitu požáru snížit. Proto byly povolány další požární jednotky ze Žďáru n/S. Doplňování cisteren vodou bylo prováděno v obci Fryšava. Až po velikém úsilí všech povolaných sborů byl požár o půlnoci likvidován. Dne 25. dubna 1986 v 1600 hodin byl ohlášen požár travního porostu v prostoru lesa u Tří křížů v Novém Městě na Moravě. Požár nahlásil žák ZŠ A. Zálešák. Na místo požáru vyjela jednotka PO z Nového Města na Moravě. Po příjezdu na místo požáru byla provedena lokalizace požáru lafetovými proudnicemi. Po skončení a likvidaci požáru bylo požářiště předáno členu občanského výboru s. V. Zelenému, bytem Horní Dvůr, protože se jednalo o majetek Měst NV Nové Město na Moravě. Dne 12. května 1986 byl ohlášen požár dřeva v prostoru mezi obcí Zubří a Vojtěchov. Jednotka PS VPÚ Nové Město v počtu 1+6 zjistila po příjezdu na místo požáru, že hoří palivové uskladněné dříví, které se vznítilo od zapáleného klestí v blízkosti. Aby se požár nerozšířil do okolního porostu, bylo dřevo i okolí vydatně polito vodou, palivové dříví rozebráno, likvidované požářiště bylo předáno místnímu hajnému Fr. Zítkovi. Dne 27. května 1986 byl ohlášen požár v rodinném domku Z. Laštovice v Maršovicích 48. K požáru odjela jednotka PS VPÚ Nové Město na Moravě. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár záclon a povlaků na postelích v ložnici rod. domku, který byl uhašen před příjezdem jednotky. Dne 17. června 1986 byl ohlášen požár pneumatik káry na náměstí Komenského v Novém Městě na Moravě. Na místo vyjela jednotka PS VPÚ v počtu 1+2. Po příjezdu zjištěno, že hoří pneumatika od káry na skládce odpadů. Po provedené likvidaci se jednotka vrátila k útvaru. 18. června 1986 ohlášeno zatopení sklepa na Mírové ulici č. 1290 v Novém Městě na Moravě. Na místo zásahu odjela jednotka PS VPÚ Nové Město v počtu 1+3. Po příjezdu bylo provedeno vyčerpání vody pomocí ejektoru. Poté se jednotka vrátila na základnu. Dne 19. června 1986 byl ohlášen požár rodinného domku od úderu blesku v Pohledci č. 68 (Skalník). Na místo požáru vyjela jednotka VPÚ N. Město v počtu 1+7 požárníků. Po příjezdu zjištěno, že zde již zasahuje jednotka VPS Pohledec. K požáru přijela i jednotka PÚ ze Zubří. Společnými silami byl požár likvidován. Dne 21. června 1986 byl hlášen požár osobního automobilu s. Met. Krčila na Komenském náměstí v Novém Městě na Moravě. Na místo vyjela jednotka v počtu 1+2. Po příjezdu bylo rozbito boční okno automobilu a požár uhašen sněhovým hasícím přístrojem.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
???