O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 21

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nesl předseda OV s. Pavel Peňáz. Na akcích volebního programu Národní fronty bylo odpracováno celkem 1.880 hodin, při pomoci zemědělství 380 hodin, úpravě zelených ploch 450 m2 , na likvidacích skládek a úpravě okolí veřejných budov 185 hodin. Bylo též vysázeno 65 ks stromů, keřů a lesních stromků. Při sběru odpadových surovin bylo odevzdáno 35 q starého papíru, textilu a železa.

Studnice Převážnou většinu akcí ve Studnicích v roce 1983 organizoval občanský výbor. Jen za I. pololetí roku bylo na směnách NF odpracováno 150 hodin, při úpravě zelených ploch a jiných akcích 37 hodin a bylo oseto 400 m2 zelených ploch. K prvomájovým oslavám byla provedena výzdoba obce - vývěsní skříňka občanského výboru i turistická ubytovna TJ Nové Město na Moravě. Rekreanti a turisti navštěvující chatu požadovali spojení autobusem přímo do Studnic. Toto též požadovali i místní občané z důvodu dojíždění do zaměstnání a za nákupem. Tyto otázky budou předmětem dalších jednání s nadřízenými orgány. V roce 1983 se uskutečnilo 6 schůzí občanského výboru. Od voleb se OV pod vedením s. Zajíčkové téměř nescházel a proto byla od 18. 3. 1983 provedena změna předsedy, kterým byl zvolen s. Fr. Fajmon. Místo s. Zajíčkové byla do OV navržena s. Prokůpková - ved. turistické ubytovny která byla později vystřídaná novým vedoucím s. Ant. Ubrem. V neinvestiční části akce ,,Z" občané odpracovali 70 brigádnických hodin. Bylo dokončeno zábradlí kolem horního rybníka. Při podzimních směnách Národní fronty občané odpracovali 35 hodin. Studnice navštívili odborníci na kontrolu registrovaných lokalit státní ochrany přírody - ve Studnicích je registrovaný lom, který je v péči ZO SPO Studnice.

Vlachovice Činnost občanského výboru a tím i činnost občanů Vlachovic v roce 1983 byla velmi různorodá. Ve spolupráci se sborem pro občanské záležitosti byla zajištěna přednáška MUDr. Koutného o toxikománii a o nemocech žilních. Činnost, na níž se podílela nejmladší generace obce se dá shrnout do akcí: 30. ledna - dětský karneval, 27. února - párkové závody, oslava MDŽ na které děti přednesly básničky, zazpívaly a zatančily - členové Pionýrské organizace zhotovili drobné dárečky pro maminky. Referát k MDŽ přednesla předsedkyně OV s. Svobodová. U příležitosti Mezinárodního dne dětí bylo uspořádáno sportovní odpoledne, z něhož si odnesly nejen drobné sladkosti, ale především mnoho veselých zážitků. Na závěr této akce si děti opékaly klobásky nad ohněm. Při životních jubileích starších občanů navštěvují představitelé OV a SPOZ jubilanty s přáním a drobným dárkem s kytičkou. Mezi čestné dárkyně krve se zařadily s. Jana Šustáčková a Květa Siváková. Pozornost byla též věnována uspokojování potřeb obyvatel a zlepšování životního prostředí. Na červencové schůzi OV byla projednána výstavba čekárny ČSAD a oprava kulturního domu. Na výstavbě čekárny a úpravě jejího okolí bylo občany odpracováno 723 hodin

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová