O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 207

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

kategorií. Ojedinělý úspěch zaznamenal žák 8. třídy II. ZŠ v Novém Městě na Moravě Jan Košík, který zvítězil v kategorii starších žáků v běhu na 1.500 m časem 4,19 min. Navázal tak na svoje prvenství v celostátním finále běhu Mladé fronty v loňském roce i na svůj titul přeborníka ČSSR v běhu na lyžích na 5 km z letošní sezóny. V kategorii mladších dorostenek v běhu na 1.500 m obsadila ještě Silvie Šebková pěkné 7. místo, jako nejúspěšnější zástupce našeho kraje.

Zdravotnictví V souladu se zdravotně politickou linií KSČ a s potřebami občanů našeho okresu se v 7. pětiletce rozvíjely i odborné služby v nemocnici s poliklinikou v Novém Městě na Moravě. Za 7. pětiletku bylo v nemocnici vybudováno lůžkové anesteziologickoresuscitační oddělení a oddělení nukleární medicíny. Byla realizována přístavba dětského oddělení, vybudováno nové cévní rtg. pracoviště a ultrazvukové pracoviště. Nemocnice v roce 1986 dosáhla počtu 631 lůžek, členěných do 10 lůžkových oddělení. Na lůžkách oddělení vzrostl počet ošetřovacích dnů z 208 118 v roce 1981 na 212 526 v roce 1986. Průměrná délka jedné hospitalizace je 11 dní. Znamená to, že ročně je průměrně přijímáno k hospitalizaci 17.500 pacientů. Významnou a nedílnou součástí práce nemocnice s poliklinikou byla výchova odborných kádrů, lékařů, střednězdravotnických a ostatních zdravotnických pracovníků. Za 7. pětiletku se k atestaci v nemocnici připravili 104 lékaři, z toho 20 na vyšší specializaci. Většina lékařů po atestaci zůstává v okrese a zastávají funkce obvodních či závodních lékařů, odborných lékařů na poliklinikách i v samotné nemocnici s poliklinikou. Péčí o odborný růst kádrů mohly být realizovány i úkoly na úseku prohlubování a zkvalitňování léčebně preventivní péče prakticky na všech úsecích, hlavně na úseku rtg. vyšetřování cév, ultrazvukovou diagnostiku, rozvoj operačních postupů v traumatologii, zavedení t.zv. miniinterrupcí na gynekologii, rozvoj péče o pacienty s akutním ohrožení života atd. Nad rámce úkolů je v nemocnici realizován i výzkum. Dlouhou tradici má na chirurgickém oddělení a dosahované výsledky na tomto úseku byly předpokladem pro rozšíření školícího pracoviště I LF. Dále se úspěšně rozvíjí výzkum na úseku tělovýchovného lékařství i v onkologii. K úspěchům zdravotnictví patří nebývalý rozvoj péče o matku a dítě. Podařilo se podstatně snížit kojeneckou i novorozeneckou úmrtnost, takže je v okrese nižší než celostátní i krajský průměr. Prakticky všechny děti se rodí v lůžkových zařízeních. Prohloubila se péče prenatální a především péče o ženy s ohroženým těhotenstvím, rovněž tak péče o novorozence s nízkou porodní váhou a o chronicky nemocné děti. Úspěchů bylo rovněž dosaženo při podstatném snížení nebo likvidaci některých infekčních onemocnění a úmrtnosti na ně a při rozvoji imunizace (očkování proti nejzávažnějším přenosným nemocem).

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová