O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 204

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

získali letos 6 diamantových odznaků zdatnosti jako jedni z prvních v okrese Žďár n/S.

Volejbalový oddíl má několik žákovských a dorosteneckých družstev v krajských soutěžích, kde si v konkurenci s mnohem věhlasnějšími soupeři vedou zdatně. Zejména výsledky dorostenců budí příznivou naději, že se do Nového Města na Moravě vrátí pohlednější volejbal na vyšší úrovni. Oddíl v tomto roce uspořádal přebor ČSSR mladšího dorostu ve volejbalu. Uspořádání a průběh soutěží ukázal potěšující skutečnost, že v TJ jsou schopní organizátoři a to nejen na úseku lyžování. Volejbalový oddíl byl oceněn uznáním od představitelů Volejbalového svazu ÚV ČSTV - bylo to jedno z nejlépe připravených a nejzdařilejších mistrovství v historii pořádání těchto soutěží. Kuželkářský oddíl založil v roce 1986 družstvo dorostu a družstvo mužů postoupilo do vyšší soutěže. Oddíl byl velice aktivní při pořádání odborářských turnajů a dalších akcí pro veřejnost. Velice intenzivně se rozvinula činnost oddílu orientačního běhu, který pro svůj zajímavý sport získal rychle zájemce z řad mládeže. O tomto oddíle platí, že má malý počet funkcionářů, ale s maximální snahou docílit co nejlepší výsledky. Velice dobře se zhostili organizace náborových soutěží a několikadenního závodu v letních měsících, kde byla účast přes 300 závodníků z celé ČSR. I družstvo basketbalu mužů, které hraje krajský přebor dobře reprezentovalo domácí TJ. Záslužnou práci nejen pro své členy vyvíjí oddíl tenisu, kde se v naprosté většině věnují výchově dětí a mládeže. Zaplněné kurty svědčí o velké oblibě tohoto sportu. Mladí tenisté se v tomto roce mohli pochlubit několika výraznými úspěchy, i když konkurence v tomto sportovním odvětví je veliká. Oddíl vzpírání vzhledem ke svým tradicím by potřeboval příliv nových členů. Před rokem založený oddíl stolního tenisu vyvíjí zdárně svoji činnost. Problémy zůstávají v prostorové náročnosti tréninkových prostor. Ve fotbalovém oddíle probíhá vleklá krize, která se projevuje i umístěním v tabulkách a to jak u „A“, tak i „B“ mužstva. Dobré výsledky docilují pouze žákovská družstva, která svoji výkonností patří mezi nejlepší. Náhradní fotbalové hřiště se buduje v místní části Maršovice, kde už na jaře příštího roku by se mělo hrát první utkání. Ve fotbalovém oddíle byly členy odpracovány stovky brigádnických hodin na údržbu areálu, pomoci zemědělství a. j. Oddíl cyklistiky v roce 1986 řešil kádrové obsazení výboru. V průběhu roku uspořádal několik veřejných sportovních akcí. Lyžařský oddíl je každoročně svými výsledky, prací s mládeží i organizačním uspořádáním závodu o Zlatou lyži Českomoravské vysočiny, ale i dalších akcích hodnocen jako jeden z nejlepších v celé ČSSR. V sezóně roku 1986 byli velice úspěšní mladí lyžaři, kteří dovezli ze soutěží přeboru ČSR a přeboru ČSSR celkem 41 medailí. Podstatnou část vytváření vlastních zdrojů financí pro TJ tvoří provoz turistické chaty TJ v obci Studnice. Celkové zhodnocení práce a činnosti Tělovýchovné jednoty v Novém Městě na Moravě byly v roce 1986 po všech stránkách hodnoceny velmi dobře i ze strany nadřízených orgánů a složek.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Petr Smolík