O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 202

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Svazarm

ZO Svazarmu v Novém Městě na Moravě sdružuje i v roce 1986 šest zájmových klubů – autoklub, masově branné sporty, střelecký klub, letecko-modelářský klub, radioklub, klub elektroniky. Základnu tvoří 236 členů. Velmi dobrých výsledků v tomto roce dosáhla svépomocná dílna Svazarmu, která prováděla m. j. také technické prohlídky motorových vozidel ve spolupráci s DI VB Žďár n/S. a ČSP. Od roku 1983 bylo provedeno již 5.700 technických prohlídek vesměs s velmi dobrým výsledkem. Od 1. května 1986 byl v dílně stálý pracovník – automechanik, který prováděl běžné seřízení motoru, geometrii přední nápravy optikou, seřízení světlometů regloskopem, promazání vozu, výměnu olejů apod. Řidiči mají též možnost kdykoliv v průběhu dne si umýt svůj automobil. Provádí se také technický test osobních automobilů bez ohledu na rok výroby. Absolvováním T testu je možno zjistit technický stav vozidla. Zjištěné závady automechanik v rámci možností ihned odstraňuje. Po provedení testu je řidiči vystaven protokol, legitimace s vylepenou nálepkou, jako potvrzení o dokonalém stavu vozidla. Členové místní ZO Svazarmu platí za test 15 Kčs, ostatní 30 Kč. V průběhu celého roku dosahovaly všechny zájmové kluby ZO Svazarmu velmi dobrých výsledků.

 

ČSŽ

Úkolem poslední konference Českého svazu žen bylo zlepšení organizace práce, zvláště městských organizací o větším počtu členek. ZO ČSŽ v Novém Městě na Moravě má více než 300 členek a proto bylo koncem roku přistoupeno nejen k novým volbám do výboru svazu, ale k rozdělení členstva na tři organizace Českého svazu žen. Organizace č. 1 zahrnula členky bydlící na ulicích: Blažíčkova, Brněnská, L. Čecha, Dukelská, Jamborova, Jánská, Nečasova, Německého, 9. května, Pavlovova, Pionýrů, Podlouckého, Purkyňova, Radnická, Sportovní, Sekaninovo nám., Šimkova, Štursova, Veslařská, Žďárská a místní část Radňovice. Organizace č. II byla utvořena z členek bydlících na ulicích: Budovatelů, Gottwaldova, Hájkova, Hornická, Křenkova, Malá, Monseova, Tyršova. Do organizace č. III patřily členky z ulic: Čapkova, Drobného, Fučíkova, Nezvalova, Křičků, Luční, Mírová, Mrštíkova, Na výsluní, Polní, Smetanova, Soškova, Vančurova, Výhledy, Wolkerova, místní část Maršovice. V čele ČSŽ byl zvolen městský výbor (předsedkyně V. Všetičková) který všestranně pomáhal jednotlivým organizacím v práci. Členská základna byla seznámena s rozdělením organizací a s návrhy do jednotlivých výborů na členské schůzi dne 12. května 1986.

 

ČSCH

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Novém Městě na Moravě je nositelem Čestné vlajky a uznání ÚV, sdružuje 61 členů, z toho 3 ženy a 5 mladistvých chovatelů do 18 let. Zájmovou chovatelskou činností se členové podíleli na tvorbě hodnot pro nár. hospodářství i na vytváření podmínek pro aktivní odpočinek členů. Produkce a odprodej jatečných zvířat, vajec, peří, ovčí vlny, angorské srsti překročila v tomto roce hodnotu 240 tisíc Kč. Samozásobení rodin chovatelů

Rok: 
Přepsal/a: 
Petr Smolík