O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 201

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Základní školy

Celkový počet žáků základních škol dosáhl ve šk. roce 1986-7 počtu 1.934 žáků, včetně zvláštní školy. Prospěch žáků je ve srovnání s předchozím škol. rokem přibližně na stejné úrovni. Na novoměstských základních školách neprospělo 27 žáků. Povinnou školní docházku ukončilo na I. a na II. základní škole 260 žáků. Z toho se přihlásilo na střední školy 128 žáků, přijato bylo 126 a do učebních oborů přešlo 134 žáků. Výchovně vzdělávací činnost základních škol vycházela ze stranických a státních dokumentů a směrnic nadřízených orgánů. Všechny dokumenty byly rozpracovány na školách, plnění úkolů bylo pravidelně vyhodnocováno. Maximální pozornost byla věnována ideově-výchovné oblasti, světonázorové výchově, socialistickému vlastenectví aj. Na školách byly pořádány různé přenášky, besedy, pohovory se žáky a rodiči a jiné akce k pedagogicko-výchovné problematice. O dobré práci škol na úseku světonázorové výchovy svědčí i skutečnost, že se každoročně snižuje počet dětí přihlášených do náboženství. (přihlášeno 175 žáků, tj. o 17 méně než v minulém roce).

 

Přehled základních údajů na základních školách
Škola

Počet

tříd

celk.

Z toho

1.-4.

post.

roč.

Z toho

5.-8.

post.

roč.

Počet

tříd

ve

směně

Počet

odděl.

škol.

družin

Počet

pedag.

prac.

Počet

admin.

prac.

Počet provoz.

prac.

Počet členů PO SSM

Počet skup. ved. PO

I. ZŠ N. Město

26

11

15

3

3

40

1

6

767

2

II. ZŠ N. Město

29

11

18

vyv. 2

3

45

1

8

887

2

ZŠ Křídla

2

2

-

-

-

2

-

1

44

-

ZŠ Nová Ves

2

2

-

-

-

2

-

1

34

-

ZŠ Pohledec

2

2

-

-

-

2

-

1

37

-

ZŠ Radňovice

2

2

-

-

-

2

-

1

38

-

ZŠ Slavkovice

2

2

-

-

-

2

-

1

30

-

ZŠ Zubří

2

2

-

-

-

2

-

1

35

-

Celkem

67

34

33

3+2

6

97

2

20

1872

4

Zvl. Škola

2

2

-

-

-

3

-

1

14

-

 

Škola při nemocnici má 3 třídy základní školy 1. - 8. postupný ročník a 1 třídu MŠ, 4 pedagogické pracovníky, výuka dětí je zabezpečována v době jejich hospitalizace, děti se při výuce střídají. Ve školním roce bylo v základní školy 1.183 a v mateřské škole 237 dětí.

Lidová škola umění měla celkem 10 tříd, 355 žáků, z toho 166 hudební obor, 86 taneční obor, 103 výtvarný obor. LŠU má 11 pedagogických pracovníků a 1 provozního pracovníka. Ve škole chybí jedna učebna – je provizorně umístěna v MKD.

Školy a školská zařízení uspokojivě splnily převážnou část úkolů. K řešení zůstává několik dílčích problémů, zejména nedostatek vhodných prostor, které přetrvávají z minulých let a k jejichž odstranění je třeba spolupráce a pomoc nadřízených orgánů.

 

Organizace NF

Z organizací Národní fronty, které v Novém Městě na Moravě v r. 1986 pracovaly byly jako nejlepší vyhodnoceny ZO Svazarmu, ZO ČSŽ a ZO ČSCH.

Rok: 
Přepsal/a: 
základní školy, organizace NF