O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 200

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

měla dobré výsledky, neboť celková návštěvnost. 16.777 diváků z celkového počtu činí 18,5 % (neoficiální ukazatel 10 % z celkové návštěvnosti byl překročen). Na těchto výsledcích se podílel i výbor KPSF který se scházel 2÷3x ročně. Dětský filmový festival, který se každoročně v měsíci přátelství uskutečňuje, byl pod patronací odboček SČSP, které dotovaly dárky a ceny na výtvarnou soutěž. Této soutěže se zúčastnily děti obou obou ZŠ a LŠU. Nejlepší práce byly vybrány komisí v měsíci lednu 1987 a byly odměněny knižními cenami. Práce s dětským filmem zaznamenala dobré výsledky. V roce 1986 se uskutečnilo 50 představení s návštěvností 9.505 diváků. V novoměstském kině stoupla návštěvnost na českou produkci, i když distribuční nabídka nebyla tak dobrá jak si vedení kina přálo. Výjimkou byl titul „Vesničko má středisková“, který měl nadprůměrnou návštěvnost (14 představení a 4.629 diváků). V roce 1986 se v budově kina provedly jen nejnutnější opravy (oprava střechy, výměna části okapových rýn). Pro zlepšení pracovních podmínek uklízečce a promítačům při údržbě tech. zařízení byl instalován sprchový kout. V kině je stále zaměstnáno celkem 16 pracovníků, z nichž pouze vedoucí a uklízečka jsou v hlavním pracovním poměru. Ostatní zaměstnanci (promítači, pokladní, zřízenci, topič, uvaděčky, údržbář) tuto činnost vykonávali jako vedlejší pracovní poměr, nebo se jednalo o pracující důchodce a o invalidní důchodce.

 

Školství

 

Mateřské školy

Všechny mateřské školy uskutečnily během školního roku různé akce pro děti i pro rodiče. Pro děti to byly pravidelné zájezdy do divadla a na filmová představení, návštěva ZOO, plavecký výcvik, soutěže, lyžařské závody, besídky aj. Pro dospělé byly uspořádány odborné přednášky s výchovnou tématikou, výstavky dětských prací, „dny otevřených dveří“, besedy k MDŽ a pod. V MKD Nové Město na Moravě se uskutečnila akce k 40. výročí založení MŠ ve městě. Úspěšná byla i vystoupení pěveckých, recitačních a tanečních kroužků MŠ na veřejnosti, při různých výročích a významných událostech. Vlastní pedagogická práce v průběhu roku byla zaměřena zejména na všestrannou připravenost dětí na základní školu. Trvale jsou vyhledávány nové formy spolupráce mateřské školy s rodinou.

 

Přehled údajů o stavu v mateřských školáchŠkola

Počet

tříd

Celk.

počet

dětí

Počet

pedagog.

prac.

Počet

provoz.

prac.

Provozovatel

Radnická ulice

2

41

4

2

Měst NV

Křídla

1

22

2

1

Měst NV

Olešná

1

16

2

1

Měst NV

Radňovice

2

36

3

1

Měst NV

Zubří

1

20

2

1

Měst NV

Drobného ulice

4

120

8

4

k. p. U.D. Dolní Rožínka

Monseova ulice

2

64

4

2

n. p. Sport Nové Město

Žďárská ulice

4

119

8

3

k. p. Chirana Nové Město

Pohledec

1

27

2

1

Jm SL Nové Město

Slavkovice

2

54

4

1,5

JZD Vzlet Nové Město

Celkem:

20

519

39

17,5

-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Petr Smolík